Sekretariát SOCR ČR

Základním úkolem sekretariátu je každodenní organizační, obsahové, finanční a administrativní zajišťování úkolů Svazu vyplývající ze Stanov, usnesení Valné hromady, přijaté Strategie, rozhodnutí Představenstva a Dozorčí rady, z aktivit odborných sekcí a dalších podnětů. Vykonává soustavný kontakt s členskou základnou, organizační a informační servis, organizuje odborné, společenské, vzdělávací a další akce, pečuje o hospodaření Svazu, zabezpečuje veškerou svazovou komunikaci, styk s centrálními orgány státní správy, spolupracujícími institucemi a medii. S rozvojem aktivit Svazu a růstem členské základny se racionálně posiluje personální a technické (elektronické) vybavení sekretariátu a přizpůsobují se jeho agendy.

 

Personální obsazení sekretariátu

Jméno a příjmení Telefon E-mail

Ing. Irena Vlčková - generální ředitelka; manažer pro sociální dialog, cestovní ruch, PR

224 805 145 vlckova@socr.cz
Michaela Koudelová - office manager 224 805 158 sekretariat@socr.cz 
Mgr. Andrea Petrů - manažer pro obchod a vztahy EU 224 805 159 petru@socr.cz 
Ing. Radomír Pecháček - manažer obchodních řetězců 224 805 159 pechacek@socr.cz 
Ing. Gabriela Čopjaková - asistentka   copjakova@socr.cz