Organizační struktura

Foto_Tomas_Prouza.jpg

Představenstvo je řídícím a statutárním orgánem Svazu a má maximálně 15 členů. Je složeno z prezidenta,  viceprezidentů a členů představenstva s tím, že složení představenstva odráží strukturu členské základny Svazu.

Ekonom Tomáš Prouza (na fotce; autor fotky - Aleš Petruška) je pátým prezidentem v téměř třicetileté historii Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). Převzal funkci od viceprezidenta SOCR ČR Michala Ševery pověřeného  dočasným vedením svazu po jmenování jeho dosavadní prezidentky Marty Novákové ministryní průmyslu a obchodu. Tomáš Prouza chce ve své nové roli využít své bohaté zkušenosti z oblasti státní správy, komerční sféry a také  s evropskou agendou. Za klíčovou prioritu označuje spolupráci obchodu a cestovního ruchu s vládou a parlamentem směřující k vytváření stabilního a spravedlivého podnikatelského prostředí založeného na tržních principech.

Představenstvu zejména přísluší: svolávat řádnou, popř. mimořádnou valnou hromadu, zajišťovat realizaci usnesení  valné hromady, navrhovat strategii činnosti Svazu na příští období a způsob jejího zabezpečení, volit na čtyřleté  funkční období a odvolávat prezidenta a viceprezidenty Svazu, určovat počet viceprezidentů, provádět podle  naléhavých aktuálních potřeb změny, popř. kooptace ve složení představenstva, určovat způsoby a prostředky k  zajišťování rozvoje Svazu, včetně jeho ročních rozpočtů. Funkce člena představenstva je čestná. Představenstvo  odpovídá za veškerou svoji činnost valné hromadě.

Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát za tři měsíce, náležitosti jeho jednání upravuje jeho Jednací řád. Činnost  představenstva řídí prezident nebo jím pověřený viceprezident. Valná hromada zvolila představenstvo Svazu, v němž jsou prostřednictvím představitelů jednotlivých firem zastoupeny rozhodující linie obchodního podnikání. Takové složení řídícího orgánu Svazu umožňuje vytvářet potřebnou dělbu péče o jednotlivé úseky činnosti Svazu s profesní znalostí oboru podnikání a činnosti.

Uložit

Představenstvo Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Prezident

Tomáš Prouza

 

   

Viceprezidenti

 

Pavel Mikoška (Albert)

viceprezident pro obchod

Václav Stárek (Asociace hotelů a restaurací ČR)

viceprezident pro cestovní ruch

   

Členové představenstva

Asociace horských středisek, o. s.

Libor Knot

Asociace pro elektronickou komerci

Jan Vetyška

GS1 Czech Republic, z. s. p. o. 

Pavla Cihlářová

MAKRO Cash & Carry ČR, spol. s r. o.

Jiří Nehasil

Maloobchodní síť Hruška, spol. s r. o.

Miroslav Pajonk

Penny Market s. r. o.

Radek Hovorka

ROSSMANN, spol. s r. o.

Vladimír Mikel

SIKO koupelny a. s.

Jan Dvořák

Svaz českých a moravských spotřebních družstev (SČMSD)

Pavel Březina

Tesco Stores ČR a. s.

Patrik Dojčinovič

U&Sluno a. s.

Patricia Jakešová

Vysoká škola ekonomická v Praze (FMV)

Dana Zadražilová

 

 

Dozorčí rada

Kaufland Česká republika v. o. s.

Jan Stupka

Klub českých turistů - Oblast Praha

Jaroslav Krejzlík (předseda)

Vysoká škola hotelová Praha

Jan Máče