Organizační struktura

novakova.jpg

Představenstvo je řídícím a statutárním orgánem Svazu a má maximálně 15 členů. Je složeno z prezidentky Marty Novákové, viceprezidentů pro svazové projekty (M. Ševera), pro obchod (P. Mikoška) a pro cestovní ruch (V. Stárek) a členů představenstva s tím, že složení představenstva odráží strukturu členské základny Svazu.

Představenstvu zejména přísluší: svolávat řádnou, popř. mimořádnou valnou hromadu, zajišťovat realizaci usnesení valné hromady, navrhovat strategii činnosti Svazu na příští období a způsob jejího zabezpečení, volit na čtyřleté funkční období a odvolávat prezidenta a viceprezidenty Svazu, určovat počet viceprezidentů, provádět podle naléhavých aktuálních potřeb změny, popř. kooptace ve složení představenstva, určovat způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje Svazu, včetně jeho ročních rozpočtů. Funkce člena představenstva je čestná. Představenstvo odpovídá za veškerou svoji činnost valné hromadě.

Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát za tři měsíce, náležitosti jeho jednání upravuje jeho Jednací řád. Činnost představenstva řídí prezident nebo jím pověřený viceprezident. Valná hromada zvolila představenstvo Svazu, v němž jsou prostřednictvím představitelů jednotlivých firem zastoupeny rozhodující linie obchodního podnikání. Takové složení řídícího orgánu Svazu umožňuje vytvářet potřebnou dělbu péče o jednotlivé úseky činnosti Svazu s profesní znalostí oboru podnikání a činnosti.

Uložit

Představenstvo Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Prezidentka 

Marta Nováková (U&SLUNO)

prezidentka 

Viceprezidenti

 

Pavel Mikoška (AHOLD)

viceprezident pro obchod

Václav Stárek (Asociace hotelů a restaurací ČR)

viceprezident pro cestovní ruch 

Michal Ševera (SMG)

viceprezident pro svazové projekty

Členové představenstva

Asociace horských středisek, o. s.

Libor Knot

Asociace pro elektronickou komerci

Jan Vetyška

MAKRO Cash & Carry ČR, spol. s r. o.

Guillaume Chene

Maloobchodní síť Hruška, spol. s r. o.

Miroslav Pajonk

ROSSMANN, spol. s r. o.

Vladimír Mikel

SČMSD - COOOP

Pavel Březina

SIKO koupelny a. s.

Jan Dvořák

Veletrhy Brno, a. s.

Dana Maria Staňková

Vysoká škola ekonomická v Praze (FMV)

Dana Zadražilová
   

 

 

Dozorčí rada

Ahold Česká republika, a. s.

Milan Strieženec

Vysoká škola hotelová Praha

Jan Máče

Klub českých turistů

Jaroslav Krejzlík