Organizační struktura

Foto_Tomas_Prouza.jpg

Představenstvo je řídícím a statutárním orgánem Svazu a má maximálně 15 členů. Je složeno z prezidenta,  viceprezidentů a členů představenstva s tím, že složení představenstva odráží strukturu členské základny Svazu.

Ekonom Tomáš Prouza (na fotce; autor fotky - Aleš Petruška) je pátým prezidentem v téměř třicetileté historii Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). Převzal funkci od viceprezidenta SOCR ČR Michala Ševery pověřeného  dočasným vedením svazu po jmenování jeho dosavadní prezidentky Marty Novákové ministryní průmyslu a obchodu. Tomáš Prouza chce ve své nové roli využít své bohaté zkušenosti z oblasti státní správy, komerční sféry a také  s evropskou agendou. Za klíčovou prioritu označuje spolupráci obchodu a cestovního ruchu s vládou a parlamentem směřující k vytváření stabilního a spravedlivého podnikatelského prostředí založeného na tržních principech.

Představenstvu zejména přísluší: svolávat řádnou, popř. mimořádnou valnou hromadu, zajišťovat realizaci usnesení  valné hromady, navrhovat strategii činnosti Svazu na příští období a způsob jejího zabezpečení, volit na čtyřleté  funkční období a odvolávat prezidenta a viceprezidenty Svazu, určovat počet viceprezidentů, provádět podle  naléhavých aktuálních potřeb změny, popř. kooptace ve složení představenstva, určovat způsoby a prostředky k  zajišťování rozvoje Svazu, včetně jeho ročních rozpočtů. Funkce člena představenstva je čestná. Představenstvo  odpovídá za veškerou svoji činnost valné hromadě.

Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát za tři měsíce, náležitosti jeho jednání upravuje jeho Jednací řád. Činnost  představenstva řídí prezident nebo jím pověřený viceprezident. Valná hromada zvolila představenstvo Svazu, v němž jsou prostřednictvím představitelů jednotlivých firem zastoupeny rozhodující linie obchodního podnikání. Takové složení řídícího orgánu Svazu umožňuje vytvářet potřebnou dělbu péče o jednotlivé úseky činnosti Svazu s profesní znalostí oboru podnikání a činnosti.

Uložit

Představenstvo Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Prezident

Tomáš Prouza (U&Sluno)

 

   

Viceprezidenti

 

Michal Ševera (SMG new)

viceprezident pro svazové projekty

Pavel Mikoška (Albert)

viceprezident pro obchod

Václav Stárek (Asociace hotelů a restaurací ČR)

viceprezident pro cestovní ruch

   

Členové představenstva

Asociace horských středisek, o. s.

Libor Knot

Asociace pro elektronickou komerci

Jan Vetyška

MAKRO Cash & Carry ČR, spol. s r. o.

Romana Nýdrle

Maloobchodní síť Hruška, spol. s r. o.

Miroslav Pajonk

ROSSMANN, spol. s r. o.

Vladimír Mikel

SČMSD - COOP

Pavel Březina

SIKO koupelny a. s.

Jan Dvořák

TESCO STORES ČR

Radek Sazama

Veletrhy Brno, a. s.

Jan Kuběna

Vysoká škola ekonomická v Praze (FMV)

Dana Zadražilová

 

 

Dozorčí rada

Albert Česká republika, s. r. o.

Vladimíra Jičínská

Vysoká škola hotelová Praha

Jan Máče

Klub českých turistů

Jaroslav Krejzlík