Nové přístupy a povinnosti GDPR

Na jakých dvou nových přístupech je Obecné nařízení založeno?

Obecné nařízení je založeno na těchto nových přístupech: 

  1. Princip odpovědnosti znamená odpovědnost správce za dodržení zásad zpracování, které jsou uvedeny v článku 5 odst.1 Obecného nařízení a zároveň musí správce být schopen tento soulad doložit.
  2. Přístup založený na riziku v širším slova smyslu znamená, že správce již od počátku koncipování zpracování osobních údajů musí brát v potaz povahu, rozsah, kontext a účel zpracování a přihlédnout k pravděpodobným rizikům pro práva a svobody fyzických osob a tomu musí přizpůsobit i zabezpečení osobních údajů.

Jaké nové povinnosti Obecné nařízení přináší?

Obecné nařízení přináší několik nových povinností -  jde zejména o tyto nové povinnosti:

  • povinnost vést záznamy o činnostech zpracování
  • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  • předchozí konzultace
  • ohlašování případu porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • oznamování případu porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
  • ustavení pověřence pro ochranu osobních údajů