Důležité dokumenty

Níže v přílohách naleznete základní dokumenty Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, kterými jsou:

  • stanovy Svazu - ukládájí podmínky fungování Svazu
  • etický kodex člena Svazu
  • strategie Svazu schválená Valnou hromadou 
  • přihláška za člena
  • platební řád

 

Dokumenty ke stažení

Etický kodex.docx 194.94 KB
Stanovy SOCR CR.DOCX 168.67 KB
Strategie - akční plán na rok 2019.pdf PDF 187.79 KB
Platební řád 2019.pdf PDF 161.00 KB
Příkazní smlouva na rok 2019.pdf PDF 262.33 KB
SOCR CR_Prihlaska za clena.docx 113.74 KB