Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

Adresa:
Bosonožská 9
625 00 Brno
Telefon:
Web:
www.hotskolabrno.cz