Zrušeno opatření Jihlava - s účinností ode dne 8. 8. 2020 od 00:00 hod.

Publikováno: 7. 8. 2020

Vážení členové, s účinností ode dne 8. 8. 2020 od 00:00 hod. se zrušuje mimořádné opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 3/2020.

Jednalo se o  zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) v prostředcích městské hromadné dopravy,

b) v motorových vozidlech, s výjimkou, jsou-li sami v uzavřeném vozidle, nebo s výjimkou, že cestují společně s ostatními členy domácnosti,

c) v provozovnách činností epidemiologicky závažných ve smyslu § 19 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, s výjimkou stravovacích služeb,

d) ve všech maloobchodních prodejnách,

e) v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m²,

f) ve všech zdravotnických zařízeních (včetně ambulantních), g) ve všech zařízeních sociálních služeb (včetně odlehčovací a domácí péče), h) na hromadných veřejných akcích konaných ve venkovních i vnitřních prostorách,

i) a dále na všech místech, kde jsou osoby v kontaktu 1,5 m a kratším, s výjimkou bydliště

 

a zrušení nařízení provádět průběžně desinfekci předmětných prostorů.provozovatelům zařízení uvedených pod bodem 1. písm. a), c), d), e), f), g) a h).

 

Zrušené opatření najdete v příloze a ZDE.

Zdroj: KHS Vysočina

Ke stažení

Narizeni_c._7-2020_-_ukonceni_mimoradneho_opatreni_ORP_Jihlava_a_Telc.pdf PDF 17.04.2021 161.53 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV