Zaměstnanost: Trh práce se už nerozpíná tolik jako dřív

Publikováno: 7. 5. 2019

Podle předběžných dat za první čtvrtletí letošního roku zůstává trh práce v České republice stále napjatý. Nicméně míra zaměstnanosti již dále nerostla, stejně jako míra ekonomické aktivity. Míra nezaměstnanosti podle Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) zůstala na stejné úrovni jako v posledním čtvrtletí loňského roku. Největší tenze má český trh práce zřejmě za sebou (graf 1).

Manažeři v průmyslu podle dubnového konjunkturálního průzkumu uvedli, že nedostatek pracovníků sice nadále pokládají za bariéru rozvoje jejich firmy, ale více je limituje problém s poptávkou. Odsun problému s nedostatkem zaměstnanců až na druhé místo se objevil poprvé po několika čtvrtletích. 

Ve stavebnictví však zůstává nadále podle odpovědí největším limitem rozvoje.

Tyto výsledky průzkumu však nelze číst tak, že se situace na trhu práce normalizuje. Nadále se rezervoár volné pracovní síly vyčerpává, což je vidět na tom, že proti loňskému prvnímu čtvrtletí poklesl počet dlouhodobě nezaměstnaných – lidí, kteří byli bez práce déle než rok, ubylo o 6,1 % na 34,9 tisíc osob. Do zaměstnání se hlásí ve velkém i ženská populace, která byla rovněž zdrojem volné pracovní síly. Počet nezaměstnaných žen je už prakticky stejný a dokonce mírně nižší než počet nezaměstnaných mužů, což předtím bylo naopak. V prvním čtvrtletí totiž ubylo nezaměstnaných žen o 16,8 tisíc, ale nezaměstnaných mužů jen o 3,3 tisíce, takže bez práce zůstalo 54,6 tis. žen a 55,1 tis. mužů. Celkově je tedy v České republice nezaměstnaných, pokud jde o počty osob, historicky nejméně, pouze 109 729 osob (po sezónním očištění dokonce jen 106 463 osob).

Od druhé čtvrtletí 2014 jsou meziroční procentuální úbytky počtu nezaměstnaných osob dvojciferné. Evropský primát (graf 2) je tak v tomto ohledu zřejmý, nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech zemí EU má ČR už od prvního čtvrtletí 2017. I když nezaměstnanost klesá v průměru za celou EU 28, v ČR je i přes její nízkou úroveň pokles také setrvalý (graf 3).

Zaměstnanost co do struktury ovlivňují v České republice v současné době tzv. „Husákovy děti“. Generace, které je nyní mezi 45-49 lety, zvýšila v prvním čtvrtletí letošního roku zaměstnanost o 43,7 tisíc osob meziročně, zatímco ročníky pod touto věkovou kategorií trh práce neposílily, ale naopak oslabily – proti loňskému prvnímu čtvrtletí o -19,9 tis. osob. Roste však výrazně i participace lidí předdůchodového a důchodového věku na českém trhu práce. Skupina 50-59 posílila zaměstnanost v ČR v prvním čtvrtletí meziročně o 15,4 tis. osob, skupina 65+ pak o 7,1 tis. osob. Platí tedy, že pracuje především střední a starší generace, zatímco mladí se zřejmě buď připravují na zaměstnání delší dobu anebo volí životní styl, v němž pro ně není práce vysokou prioritou.

Pokud jde o relace, míra nezaměstnaných ve věkové kategorii 15-64 let činila v ČR v prvním čtvrtletí 2,1 % (počet nezaměstnaných k celkové pracovní síle, tj. počtům všech zaměstnaných i nezaměstnaných). Míra zaměstnanosti dosáhla 75 %, přičemž zaměstnaných je 81,7 % mužů a 68,1 % žen. Přepočteme-li data na celkovou populaci, pak v ČR dosahovala nezaměstnanost pouze 1,4 %, zatímco v EU 4,3 %.

Hladké přistání české ekonomiky, k němuž v budoucnu dojde, zřejmě ty největší tlaky na trhu práce samovolně oslabí.

Graf1-Český trh práce z pohledu tempa růstu zaměstnanosti a nezaměstnanosti.jpg

Graf2-Pořadí zemí podle míry nezaměstnanosti.jpg

Graf3- Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR a EU 28.jpg

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard