Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, Živnostenský zákon, Insolvenční zákon

Publikováno: 15. 9. 2017

Dne 15. 9. 2017 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny tyto zákony:

289/2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

291/2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

293/2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Zdroj: SOCR

Ke stažení

sb0102-2017.pdf PDF 17.10.2020 142.24 KB
sb0103-2017.pdf PDF 19.10.2020 203.63 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV