Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní

Publikováno: 19. 9. 2017

Dne 19. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn tento zákon a tato vyhláška:

305/2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

306/2017 - Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Účinnost: Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Zdroj: SOCR

Ke stažení

sb0104-2017.pdf PDF 17.01.2021 845.60 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV