Výzva k zachování dotačního programu COVID Nájemné

Publikováno: 16. 3. 2021

Vážení členové, zveřejňujeme Výzvu k zachování dotačního programu COVID Nájemné, kterou jsme zaslali na předsedu a místropředsedy vlády.

 

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády České republiky
Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
JUDr. Alena Schillerová PhD., místopředsedkyně vlády a ministryně financí

V Praze dne 16. března 2021

Věc: Výzva k zachování dotačního programu COVID Nájemné

 

Vážený pane premiére, vážení místopředsedové vlády,

obracíme se na vás jako zástupci odvětví, která jsou značně dotčená stávajícími vládními opatřeními z důvodu pandemie COVID 19.

Jsme si vědomi plánu vlády na zjednodušení dotačních programů, a také oceňujeme vytvoření programu COVID Nepokryté náklady, jež umožňuje pomoc firmám, jež byly také negativně postiženy, ale zatím na ně nebylo pamatováno. Součástí je ale i plán nepokračovat v programu COVID Nájemné. Dle schváleného plánu vlády je nyní program nastaven tak, že zastavuje nebo omezuje pomoc řadě podnikatelů, kteří se snažili aktivně se situací vyrovnávat a hledali způsoby, jak vyvíjet činnost místo toho, aby pasivně čekali.

Z principu programu COVID Nepokryté náklady vyplývá, že čím větší aktivita tím menší dotace. Přitom řada podnikatelů má s novou činností výrazně větší náklady. Dále v důsledku nastavení vstupní podmínky 50% poklesu tržeb na ni řada subjektů nedosáhne a jsou de facto penalizováni za to, že se snaží něco dělat. Důvodem této činnosti je udržet podnik a zaměstnanost v chodu. Proto samotný program COVID Nepokryté náklady jako jediný nemůže zcela naplnit hlavní smysl programů, tedy udržet a kompenzovat omezení, jež byla zavedena.

Maloobchod, gastro, zábavní či sportovní provozovny nesou jedno z největších břemen ochrany celé společnosti kvůli uzavírání, přičemž drtivá většina z nich se nachází v nájmu. Stávající program COVID Nájemné je vyzkoušený, velmi úspěšný, vzhledem ke svému nastavení nezneužitelný a významným způsobem pomohl odvrátit extrémně negativní vývoj celého odvětví. Tím, že kompenzuje nájemné pro uzavřené provozovny bez dalších podmínek reflektuje skutečnost a v tomto duchu je férový. Vzhledem ke svému účinku a využitým prostředkům (pouze kolem 3 mld. Kč za jeden kvartál) také patří mezi nejefektivnější programy.

Proto vás žádáme o zachování COVID Nájemné jako plošného programu vedle programu COVID Nepokryté náklady, aby o pomoc nepřišly skutečně ty subjekty, které si ji zaslouží, a zároveň ji velmi potřebují.

 

Jan Rafaj, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR, v.r.

Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident, Hospodářská komora ČR, v.r.

Karel Dobeš, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, v.r.

Václav Stárek, prezident, Asociace hotelů a restaurací, v. r.

Jan Kubíček, předseda výkonného výboru, Asociace nákupních center ČR, v.r.

Kateřina Holnová, sdružení provozovatelů restaurací Apron, v.r.

Jana Havrdová, prezidentka, Česká komora fitness, v.r.

Zdroj: SP ČR, SOCR ČR, HK ČR, AHR ČR, AMSP ČR, ANC ČR, Apron, Česká komora fitness

Ke stažení

Výzva pro zachování COVID Nájemné_20210316.pdf PDF 19.04.2021 141.79 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV