Výzva MPO ke kompenzacím v obchodě na základě rozhodnutí Ústavního soudu ČR

Publikováno: 22. 2. 2021

V Praze 22. února 2021 

 

Vážený pane vicepremiére,

obracím se na Vás s ohledem na dnes vyhlášený nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 106/20, kterým Ústavní soud zrušil část usnesení vlády zakazující maloobchodní prodej a poskytování služeb.

Z textu nálezu Ústavního soudu je zřejmé, že Ústavním soudem přezkoumávané usnesení vlády ze dne 28. ledna 2021 č. 78, resp. jeho bod I./1. je protiústavní. Je zřejmé, že protiústavní je nejen přezkoumávané usnesení vlády, ale i následná usnesení vlády vztahující se k zákazu maloobchodního prodeje v provozovnách, která trpí zcela stejnými vadami, jako je diskriminační přístup a absence přezkoumatelného zdůvodnění přijatého omezení.

Abychom předešli chaosu, kdy řada obchodníků bude mít tendence začne obchody otevírat právě s ohledem na neústavnost vládních opatření, dovoluji si Vás požádat, aby vláda neprodleně schválila nové opatření, které se bude pohybovat v ústavním rámci České republiky. Vzor takového opatření, které umožní fungovat všem obchodům bez rozdílu za podmínky přísných hygienických opatření, již byl připraven ministerstvem zdravotnictví a Vaším úřadem poté, co Poslanecká sněmovna neschválila prodloužení nouzového stavu. Žádám Vás proto, aby vláda co nejrychleji napravila současnou protiústavní situaci a využila již připraveného mimořádného opatření tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením.

Zároveň si Vás dovoluji požádat, abyste bez zbytečného prodlení navrhl systém náhrady škod všem protiústavně uzavřeným obchodníkům. Rychlá a férová dohoda umožní předejít desítkám tisíc žalob na náhradu škody a zároveň dokáže vrátit víru v to, že stát je schopen uznat a především rychle napravit svou chybu. Nemám přitom nejmenší pochybnost o tom, že protiústavním postupem způsobená škoda musí být nahrazena ve 100% rozsahu.

 

S pozdravem,

 

                     Tomáš Prouza, v.r.

 

 

 

Vážený pan

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

místopředseda vlády

ministr průmyslu a obchodu

ministr dopravy

Zdroj: SOCR ČR

Ke stažení

Výzva MPO - kompenzace obchod - Ústavní soud 20210222.pdf PDF 26.02.2021 145.17 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV