Vyjádření SOCR ČR k doporučením EK k CR

Publikováno: 15. 5. 2020

Dne 13. května 2020 vydala Evropská komise pokyny, jak bezpečným způsobem znovu začít cestovat a jak oživit cestovní ruch v Evropě v roce 2020. Zpráva je k dispozici ZDE. Níže naleznete vyjádření SOCR ČR k doporučením Evropské komise k cestovnímu ruchu.

 

Doporučení Evropské komise k rozvolňování cestovního ruchu - 

vyjádření SOCR ČR

Jedná se o velmi rozsáhlý a podrobný materiál, ze kterého mimo jiné vyplývá, jak moc byla oblast cestovního ruchu zasažena a zároveň zdůrazňuje i skutečnost, jak velký význam hraje právě cestovní ruch v ekonomice celé Evropské unie, ve které podíl cestovního ruchu na HDP dosahuje 10 % a podílí se velkou měrou na zaměstnanosti, a to i v oblastech, kde v případě absence cestovního ruchu nejsou žádné jiné pracovní příležitosti.

Z vydaného materiálu je patrné, že si EK vážnost situace uvědomuje a snaží se maximálně podpořit opětovné nastartování tohoto odvětví, které však bude určitě velmi pozvolné.

Je třeba podpořit společný přístup a opatření, která povedou k uvolňování dosavadních plošných opatření, která by měla být nahrazena opatřeními cílenými a regionálními.

Je důležité se zaměřit na, pokud možno, rychlé rozvolňování opatření především mezi státy a oblastmi, kde je podobná epidemiologická situace. Je velmi pozitivní, že ČR si vede velmi dobře, a měli bychom se maximálně snažit této pozitivní situace využít právě pro „nalákání turistů“ do bezpečné destinace, kde byla dosud epidemiologická situace velmi dobře zvládnuta.

Navrhovaná společná opatření jsou velmi důležitá pro obnovení důvěry klientů opětovně cestovat. Je třeba, aby byly dány jasné signály, že podnikatelé v cestovním ruchu dělají maximum, aby dodržovali doporučená pravidla a dbali v maximální míře všech hygienických opatření.

Pro možnosti rozvolňování jsou určitě důležitá i tři kritéria, která EK zdůrazňuje, a to zajištění odpovídající kapacity lokálních nemocnic pro místní i turisty, nebo dostatečná schopnost monitorovat, testovat a trasovat případy.

Velký důraz EK klade na bezpečnost ubytování, především s ohledem na hygienu a potenciální šíření nákazy. Pro ubytovací zařízení navrhla soubor pravidel, která mají ochránit jak hosty, tak zaměstnance, a přispět k postupnému obnovení provozu.

Hoteliéři i restauratéři, kteří se v České republice připravují na opětovné otevření svých provozoven se řídí „manuály“, ve kterých jsou obsažena veškerá doporučení i povinnosti, která jsou zmiňována v materiálech EK.

Pro letošní letní sezónu je třeba klást velký důraz na domácí cestovní ruch, který je třeba rovněž v maximální míře podpořit, aby alespoň částečně pomohl „nahradit“ výpadky právě v příjezdech zahraničních turistů.

Jak sledujeme situaci v okolních státech i v celé EU, tak se vlády jednotlivých zemí snaží maximálně pomoci podnikatelům v tomto silně postiženém odvětví, bohužel se nám zdá, že v ČR se pomoci podnikatelům v cestovním ruchu zatím moc nedostává. Na různé podpůrné aktivity mnoho podnikatelů v cestovním ruchu nedosáhne, případně je s nimi spojená velká administrativní zátěž a veškerá pomoc je poskytována velmi zdlouhavě. Například v případě příspěvků na mzdy je musí zaměstnavatelé nejprve vyplatit zaměstnancům a teprve potom čekají, zda jim stát přispěje.

Určitě kladně hodnotíme podporu zaměstnanosti SURE. V rámci ČR požadujeme prodloužit program Antivirus pro podnikatele v cestovním ruchu nejméně až o konce roku 2020.

Velmi důležitými body v daném dokumentu se nám jeví – udržitelnost cestovního ruchu a digitální transformace. Je třeba, aby se nám podařilo v rámci udržitelnosti v maximální míře rozšířit mimosezónnost a k podpoře bezpečnosti a informovanosti turistů využívat stále více digitální technologie.

Vzhledem ke kritickému nedostatku likvidity, která dopadá na veškeré podnikatelské subjekty v cestovním ruchu, samozřejmě nejvíce na ty z oblasti MPS, určitě podporujeme možnost poskytování voucherů, které zajistí možnost čerpání předplacených služeb v budoucnosti. Konkrétní podmínky by však měly zůstat v kompetenci členské země.

Rovněž velmi podporujeme možnosti vydávání různých forem „sponzorských poukazů“, které mohou pomoci především těm drobnějším podnikatelům.

 

 

Zdroj: SOCR ČR

Ke stažení

Vyjádření SOCR ČR k doporučením EK k CR.pdf PDF 19.04.2021 120.10 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV