Vyhlášky o předškolním vzdělávání, vyšším odborném vzdělávání a vysokém školství

Publikováno: 9. 9. 2016

Dne 31.8.2016 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny tyto vyhlášky a tato nařízení vlády:

280/2016 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Účinnost:
1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 10, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, ustanovení části první čl. I bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2017, a ustanovení části první čl. I bodů 12, 18 a 19, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2020.
2. Ustanovení části první čl. I bodu 11 pozbývá platnosti dnem 31. srpna 2020.

279/2016 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
Účinnost: Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.

278/2016 - Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
Účinnost: Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

277/2016 - Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami
Účinnost: Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení § 1, § 2 odst. 1 až 3, § 3 odst. 1 až 3, § 4 odst. 1 až 4, § 5 odst. 1 a 2 a § 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

276/2016 - Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol
Účinnost: Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

275/2016 - Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
Účinnost: Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.

274/2016 - Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství
Účinnost: Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV