Usnesení vlády z jednání 12. října 2020

Publikováno: 13. 10. 2020

Vážení členové, posíláme Vám usnesení vlády ČR z jednání dne 12. října. Na usnesení navazují ještě 2 mimořádná opatření MZd. Pro Vás je nejdůležitější  USNESENÍ VLÁDY ČR č. 1021 (příloha 1-hromadné akce) a Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest (pozor – toto MO je s účinností od 13. října 2020).

Ostatní usnesení obsahují povinnosti, které jsou uloženy jiným subjektům.

 

Shrnutí opatření platí od ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. s výjimkou zavření škol, které platí do 1. listopadu 2020.

 

Omezení shromažďování

 • Lidé se mohou shromažďovat v maximálním počtu 6 osob. Výjimku mají orgány státní správy a samosprávy.
 • Omezení se týká skupin venku i vevnitř, například i sportovců.

Pití alkoholu

 • Zakazuje se pití alkoholu na veřejně přístupných místech.

Restaurace

 • Od půlnoci na 14.10. úplně zavřou restaurace, kluby i bary. Nevztahuje se na provozovny rychlého občerstvení. Bude možné prodávat jídlo s sebou ve výdejních okýnkách.
 • Hotelové restaurace mohou mít otevřeno do 20:00 hodin, ale pouze pro hotelové hosty.

Roušky (platí od 13.10.!)

 • Mimo stávající povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech se zavádí i povinnost nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy. Tedy na nástupištích, přístřešcích MHD nebo v čekárnách.

Školy

 • Zavírají se všechny školy s výjimkou škol mateřských. Budou vyčleněna zařízení pro děti pracovníků záchranného systému, především lékařů a zdravotních sester.
 • Vysoké školy mohou pořádat zkoušky, kde není více než 10 lidí.
 • Zakazuje se pobyt studentů, kteří mají jiné bydliště v ČR, na kolejích.
 • Na středních školách bude zakázána praktická výuka.
 • Základní umělecké školy musí zrušit i dosud povolenou výuku jeden na jednoho.

 

 

Upozornění na nejdůležitější změny v usnesení k hromadným akcím a provozu provozoven:

Vláda

I. zakazuje

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:

 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 • přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry;
 • s tím, že:
 • a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,
 • b) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob
 • c) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne; pro účel oslavy podle tohoto písmene se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.,

 

II. omezuje

1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,

b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,

d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

 e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,

f) zákaz produkce živé hudby a tance,

g) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

 

4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že:

a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,

b) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

c) provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,

e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),

f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,

 

5. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti,..

 

Všechna usnesení najdete v příloze.

Zdroj: ÚV a MZd

Ke stažení

1--hromadne-akce-1021.pdf PDF 14.04.2021 238.12 KB
2--provoz-skol-1022.pdf PDF 06.04.2021 231.55 KB
3--zajisteni-mediku-1023.pdf PDF 10.04.2021 226.74 KB
4--socialni-davky-1026.pdf PDF 18.04.2021 206.65 KB
5--Socialni-sluzby-pro-deti-1027.pdf PDF 12.04.2021 209.49 KB
6--Poskytovani-soc--sluzeb-1028.pdf PDF 19.04.2021 208.67 KB
7--zakaz-vychazeni-1029.pdf PDF 26.03.2021 205.06 KB
8--Pece-o-deti-1033.pdf PDF 18.04.2021 204.89 KB
Mimoradne-opatreni-krajsti-koordinatori-intenzivni-pece-s-ucinnosti-od-14-10-2020.pdf PDF 23.04.2021 256.65 KB
Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-13-10-2020-do-odvolani.pdf PDF 20.04.2021 2.05 MB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV