Přehled usnesení vlády - III. část

Usnesení vlády přijatá 13. července 2020

 

Usnesení vlády přijatá 29. června 2020

 • čj. 666/20 K finančnímu krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstvo zahraničních věcí v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19
 • čj. 696 O souhlasu s poskytnutím tří peněžních darů ze Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2020 
 • čj. 697/20 O souhlasu s poskytnutím čtyř peněžních darů do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2020 
 • čj. 724/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
 • čj. 726/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
 • čj. 730/20 Podpora lázeňského cestovního ruchu (COVID-Lázně)

 

Usnesení vlády přijatá 22. června 2020

 

Usnesení vlády přijatá 15. června 2020

 

Usnesení vlády přijatá 8. června 2020

 • Usnesení č. 615: čj. 578/20 Úvěrové financování výdajů státního rozpočtu vynaložených v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 z prostředků Rozvojové banky Rady Evropy
 • Usnesení č. 616: čj. 587/20 Uzavření dohody o neodvolatelných a bezpodmínečných zárukách ve smyslu článku 11 nařízení Rady o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
 • Usnesení č. 617: čj. 570/20 Posilování efektivity vnějších ekonomických vztahů a využití kapacit zastupitelských úřadů ČR v zahraničí v souvislosti s COVID-19
 • Usnesení č. 618: čj. 572/20 Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2021 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2023
 • Usnesení č. 631: čj. 615/20 Krizový akční plán cestovního ruchu ČR 2020–2021
 • Usnesení č. 632: čj. 626/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 633: čj. 627/20 Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
 • Usnesení č. 634: Návrh na změnu usnesení ze dne 1. června 2020 č. 590, k programu podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 - COVID-SPORT
 • Usnesení č. 635: čj. 602/20 Prodloužení uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus, Režim A
 • Usnesení č. 636: Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků nosu a úst, s účinností od 8. června 2020 (Celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 637: čj. 628/20 Návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2

 

Usnesení vlády přijatá 5. června 2020

 

Usnesení vlády přijatá 1. června 2020

 

Usnesení vlády přijatá 25. května 2020

 

Usnesení vlády přijatá 18. května 2020

Zdroj: MPO

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV