Ubytování a stravování: Tržby v odvětví sklouzly do červených čísel

Publikováno: 6. 1. 2020

V září a říjnu oslabilo tempo růstu tržeb v odvětví ubytování a stravování tak, že v meziročním srovnání začíná znaménkem minus. Pod průměrem deseti měsíců roku 2019 je úhrnná dynamika tržeb hoteliérů a hostinských již od srpna, tedy tři měsíce. Proč tomu tak je, když spotřeba domácností zůstává vysoká s podporou stále velmi solidně rostoucích příjmů a zatím jen mírného oslabení na trhu práce?

Tržby v odvětví ubytování a stravování se letos po odeznění vlivu EET – silné růsty tržeb v roce 2017 následované ztrátou dynamiky v roce 2018 způsobenou i předchozí vysokou srovnávací základnou – dostaly na úroveň srovnatelnou s tempem růstu tržeb v celém sektoru služeb (graf 1 to potvrzuje při pohledu na trendové křivky). Na meziroční pokles tržeb odvětví působil v září a říjnu především segment stravování.

Jestliže úhrnné tržby za ubytovací a stravovací služby v ČR v reálném vyjádření byly v září o 0,9 % nižší než ve stejnou dobu roku 2018 a v říjnu o 0,1 %, nepříliš přesvědčivě si vedl i celý sektor služeb (+1,2 %, resp. -1,5 % y/y, když v poklesech byl celkem ve třech z posledních pěti měsíců).

Odvětví ubytování a stravování by si bývalo v říjnu mohlo pohoršit ještě víc, nebýt překvapivě dobrého výsledku v ubytovacím segmentu. Ten lze možná připsat delší době volna v týdnu po říjnovém státním svátku, které vyhlašovaly školy (prázdniny, ředitelská volna), což motivovalo rodiny k využívání tohoto volného času k výletům a turistice spojené s ubytovacími službami. Tržby za ně totiž stouply o 3,1 % y/y, což byl dosud druhý nejvyšší meziroční růst v roce 2019. Navíc se objevil po soustavných meziročních poklesech tržeb za ubytování v červenci, srpnu i září, z čehož lze dedukovat, že úvaha o zmíněném mimořádném říjnovém vlivu může mít své opodstatnění.       

Pokud jde o porovnání dynamiky tržeb za ubytování na straně jedné a za stravovací služby na straně druhé (graf 2), trendové křivky „klamou tělem“. Ačkoli se podle trendu uvedeného v grafu 2 zdá, že tempo tržeb restauratérů a hostinských je pozitivnější než v případě hotelů a jiných ubytovacích zařízení, jde jen o doznívání předchozího vývoje. Aktuálně totiž v září a říjnu tržby za stravování klesly (za oba měsíce -1,1 % y/y, přičemž v samotném říjnu -1,4 % y/y), kdežto v ubytovacích službách díky zmíněnému příznivému výsledku v měsíci říjnu byl za dva měsíce vykázán růst (+0,8 % y/y, když v září tržby hoteliérů meziročně klesly o 1,5 % y/y po -2,1 % v srpnu a -0,3 % y/y v září).

V úhrnu vývoj v odvětví ubytování a stravování zapadá kontextově do vývoje české ekonomiky charakterizovaného zpomalováním tempa růstu. Lidé i přes relativně vysokou dynamiku spotřeby spoří (graf 3), od roku 2018 každé čtvrtletí dvojcifernými meziročními přírůstky. Může to indikovat jejich podvědomá – či spíše vědomá – očekávání příštích časů, které budou jiné, než je současnost. Podle ročních dat ČSÚ rostou ale peníze, které vydávají na ubytovací a stravovací služby rychleji (graf 4) než dynamika jejich celkových výdajů na spotřebu.

Graf1 - Porovnání vývoje tržeb v odvětví ubytování a stravování s jejich vývojem za sektor služe celkem.jpg

 

Graf2 - Porpvnání vývoje tržeb v odvětví ubytování a stravování s jejich vývojem za segment ubytování a segment stravování.jpg

 

Graf3 - Vývoj hrubých úspor domácností a jejich výdajů na spotřebu.jpg

 

Graf4 - Roční vývoj celkové spotřeby domácností a jeich výdajů na ubytovací a stravovací služby.jpg

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard