Ubytování a stravování: Meziroční růst tržeb se „normalizuje“

Publikováno: 10. 12. 2018

Letošní meziroční snižování tempa růstu tržeb v odvětví ubytování a stravování, způsobené předchozí vysokou srovnávací základnou po zavedení elektronické evidence tržeb (EET), se začíná stabilizovat – v říjnu poskytovatelé těchto služeb stržili prakticky stejně jako loni. Podnikatelé ve stravování více, podnikatelé v ubytovacích službách méně.

Čtvrtletní údaje o vývoji tržeb za ubytování a stravování ukázaly, že výkyv v jejich vývoji způsobený z jisté části administrativní úpravou, tj. zavedením povinné evidence tržeb, už přestal být patrný. A to jak pokud jde o dvojciferné nárůsty především v první polovině loňského roku, tak i jimi dané významné zpomalení ve stejném období letos (graf 1). Poslední čtvrtletní údaje za třetí kvartál 2018 pak ukázaly, že tržby za celé odvětví v reálném vyjádření stouply jen o necelé procento (+0,8 % y/y) při větším růstu tržeb restauratérů a hostinských (+1,8 % y/y) a zmírněném tempu poklesu tržeb hoteliérů a ostatních provozovatelů ubytovacích zařízení (-1,3 %). Přitom třetí čtvrtletí s vrcholnou turistickou sezónou umocňoval i letos zájem hostů daný velmi příznivou finanční situací českých domácností i zájmem turistů ze zahraničí.

V samotném říjnu pokračovalo zrychlení růstu tržeb ve stravovacích zařízeních (+3,5 % reáljě), tj. zhruba stejnou dynamikou, jako se v celém odvětví ubytování a stravování zvyšují již několik měsíců ceny (růst cen v samotném stravování není bohužel v měsíčních statistikách ČSÚ k dispozici). Naopak ubytovací zařízení zaznamenala další mírné meziroční snížení tržeb (-2,8 %) tj. hlubší než v září (-1,8 % y/y). K poklesům tržeb za ubytování v reálném vyjádření došlo letos v šesti měsících z deseti, zatímco v roce 2017 ani jednou a v roce 2016 ve dvou měsících z dvanácti (více měsíců s meziročními poklesy bylo v tomto segmentu trhu zaznamenáno naposledy v roce 2010).

Jedna věc je vývoj tržeb reálně, druhá věc je pak jejich nominální výše a její změny, tj. kolik hoteliérům a jiným poskytovatelům ubytovacích služeb zůstane v pokladnách a na účtech evidujících tržby. Zde v září ani v říjnu pokles zaznamenán nebyl, i když přírůstky byly meziročně jen skromné (shodně +0,3 % y/y nominálně). Loni ve stejnou dobu činily +5,4 % y/y a +7,8 % y/y, s extrémními nárůsty v dubnu, květnu a červnu (+28,7 %, +15,7 % a +17 % y/y).

I když se tak růst tržeb v ubytování a stravování v posledních měsících zdá relativně skromný, podnikatelé v těchto oborech mají zřejmě dostatečný polštář zisků z tučných měsíců roku 2017.

Graf1-Vývoj tržeb po čtvrtletích v odvětví a ubytování a stravování a v jeho jednotlivých segmentech.jpg

Graf2-Vývoj tržeb za ubytování a stravování a za odvětví celkem.jpg

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard