TZ SOCR ČR: konference Bezpečnost potravin

Publikováno: 11. 6. 2019

Praha 10. června 2019 – V loňském roce řešila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) celkem 26 případů překročení limitu pesticidů v potravinách. Jde o přetrvávající problém, který se týká zejména dovozu, ale ani u domácích producentů není výjimkou. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) proto svolal odborníky napříč obory, aby na odborné konferenci hledali možnosti minimalizace těchto rizik, včetně záměru úzce spolupracovat s producenty a se státem na řešení této problematiky. Pozvání přijal i zástupce hlavního veterinárního inspektora Polska. Jednoznačným cílem tohoto úsilí je přitom ochrana zdraví českých spotřebitelů.

Po pesticidech v potravinách nikdo netouží. Faktem však je, že se jim dnes nedá téměř vyhnout, protože v současném produkčním zemědělství jsou pesticidy všudypřítomné. V reálném životě jsou pak spotřebitelé vystaveni stovkám těchto látek, které se běžně používají k likvidaci hmyzích škůdců, hub a plevelů a které se pak v různém zbytkovém množství mohou vyskytnout také v potravinách. Ty mohou způsobovat zvýšené riziko rakoviny, problémy s reprodukcí nebo narušený duševní vývoj u dětí. Koncový spotřebitel nemá šanci se před pesticidy bránit, protože ani omytí ovoce či zeleniny před konzumací nemusí stačit.

„Zajištění dostatku kvalitních a zdravotně nezávadných potravin pro všechny obyvatele naší země patří bezesporu k významným úkolům. Musíme ochránit spotřebitele především v těch případech, kdy sami nemohou při nákupu odhalit překročení povolených limitů těchto látek,“ řekl Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, pověřen řízením sekce obchodu, služeb a podnikání.

Obchodní řetězce se své odpovědnosti nezříkají a nastavují si dobrovolně interní pravidla, mnohdy přísnější oproti mezinárodním normám. Samostatně a na vlastní náklady testují hodnoty zbytkových pesticidů a o výsledcích aktivně informují kontrolní orgány. Od producentů vyžadují certifikace produkce podle přísných mezinárodního standardů (GlobalGAP) a zejména se od dodavatelů snaží získat závazky dodání potravin s nižším obsahem zbytkových pesticidů, než stanovuje legislativa. Obchodníci zároveň připomínají, že je také na státu, aby množství zbytkových pesticidů v potravinách, které se dostávají na trh, důsledně ohlídal.

„Obchod je tím, kdo má zákazníkovi zajistit bezpečné a zdravé potraviny za co nejlepší cenu. Podle platné legislativy by ale mohla nastat situace, že by obchodní řetězec mohl být zažalován dodavatelem za porušení zákona o významné tržní síle, protože vyžaduje dodávku ovoce se sníženým obsahem zbytkových pesticidů. Do řešení bezpečnosti a nezávadnosti potravin proto musí být aktivně zapojeni všechny články dodavatelského řetězce potravin včetně státu,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, a dodal: „Od státu očekáváme, že účinnými kontrolami zabrání vstupu kontaminovaných produktů na trh a na mezinárodní úrovni se bude angažovat pro přijetí přísnějších limitů pro maximální hodnoty zbytkových pesticidů v produktech primárního zemědělství.“

Ze statistik SZPI vyplývá, že z 1186 vzorků potravin, které byly loni testovány na přítomnost 460 zkoumaných pesticidů, jich bylo pozitivních 933, což představuje téměř 79 procent. K překročení současných nastavených limitů pak došlo jenom u 26 vzorků, většinou ovoce a zeleniny. Pouze dva vzorky z nich byly původem z České republiky.

Příčinou nadlimitních zjištění reziduí u pesticidů je podle Petra Cuhry, ředitele inspektorátu SZPI v Praze, zejména nesprávné použití přípravku na ochranu rostlin – nedodržení stanoveného dávkování a nedodržení ochranných lhůt.

„Státní zemědělská a potravinářská inspekce se v rámci úřední kontroly potravin dlouhodobě a systematicky věnuje problematice reziduí pesticidů,“ řekl Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI, s tím, že tak vytváří průběžný tlak na celý potravinářský řetězec, aby této závažné a složité oblasti věnoval adekvátní pozornost.

 

Fotogalerie z konference BEZPEČNÉ POTRAVINY PRO ČESKÉ SPOTŘEBITELE - efektivní kontrola a omezování kontaminantů v potravinách:

0011.JPG

 

0018.JPG

 

0036.JPG

 

0041.JPG

 

0043.JPG

 

0091.JPG

 

0097.JPG

 

0150.JPG

 

0152.JPG

 

0154.JPG

 

0174.JPG

 

0207.JPG

 

0210.JPG

 

0212.JPG

Zdroj: SOCR ČR

Ke stažení

TZ_SOCR ČR_Konferene_Bezpečnost_Potravin.pdf PDF 18.02.2020 356.76 KB
3663en(TZ_SOCR ČR_Konferene_Bezpečnost_Potravin_EN.pdf PDF 11.02.2020 273.95 KB
Bezpečné potraviny - pozvánka 20190610.pdf PDF 28.01.2020 383.55 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard