TZ SOCR ČR: Dlouhodobá dostupnost potravin se stává žhavým tématem současnosti

Publikováno: 8. 10. 2019

Praha 7. října 2019 – Dnes, kdy jsou obchody plné zboží, se to může zdát zbytečné. Bez změny přístupu k výrobě potravin však může lidstvo v budoucnu ohrozit samo sebe. Komplexnost problému trvale udržitelné existence, postoj vládních institucí k trvale udržitelné produkci a distribuci potravin a možnosti, které se nám v této souvislosti nabízejí, byly hlavními tématy konference s názvem „Trvale udržitelná produkce a nákup potravin pro české spotřebitele“. Uskutečnila se za účasti Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství ČR, kontrolních orgánů, zástupců obchodních řetězců a výrobců potravin. Zorganizoval ji Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) s podporou společnosti EKO-KOM.

„Trvale udržitelná produkce je komplexní problém, který má pro přežití lidské populace zásadní význam. Týká se zajištění dostatku potravin pro stále rostoucí populaci naší planety, nastavení produkce a distribuce potravin s minimalizovanými negativními dopady na přírodu a současně jde o snahy týkající se řešení problematiky plýtvání s potravinami,“ uvedl Pavel Mikoška, viceprezident SOCR ČR pro obchod, a dodal: „Z lokálně českého pohledu k tomu navíc přibývá zajištění trvalé udržitelnosti tuzemského zemědělství v kontextu zahraniční konkurence, obecná peče o krajinu v naší zemi a také otázka zdravotní nezávadnosti potravinových výrobků pocházejících z komerčního zemědělství, zejména pokud jde o rezidua cizorodých látek.“

Významnou součástí řešení tohoto stále důležitějších problému je dostupnost know-how. To jsou schopni díky své nadnárodní podstatě přinést do ČR zejména obchodní řetězce a zahraniční výrobci potravin, a využít přitom svou sílu k aktivnímu působení v této oblasti. Příkladem může být regulace potravin s vysokým obsahem palmového oleje nebo aktivní a dobrovolné omezování používání plastů a podpora recyklace. Na lokální úrovni pak ovlivňují chování a stravovací návyky spotřebitelů například v otázkách plýtvání potravinami nebo v zájmu o bioprodukty a produkty od lokálních dodavatelů.

Jak ukázal průzkum společnosti Ipsos, většina české populace (80 %) má povědomí o potravinách vyráběných v souladu se zásadami trvalé udržitelnosti. Stejně tak je pro převažující část Čechů (62 %) při výběru potravin důležité, aby byly tímto způsobem vyrobeny. Celkem 79 % obyvatel je pak ochotno si za potraviny vyráběné udržitelným způsobem připlatit.

 „Aktivní podporu výroby potravin v souladu se zásadami trvalé udržitelnosti požaduje od ministerstva zemědělství více než tři čtvrtiny občanů této země. Velmi nás těší, že pan ministr zemědělství Miroslav Toman této oblasti již věnuje více pozornosti, SOCR ČR a obchodní řetězce ho budou v těchto snahách aktivně podporovat,“ sdělil Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, a doplnil: „Trvale udržitelné zemědělství vychází z dlouhodobé udržitelnosti optimální půdní úrodnosti. Jednoznačná orientace pouze na tržní komodity narušuje udržitelnost zemědělství jako celku, což může vést do budoucna k poklesu ekonomické stability zemědělských podniků. Jedním z řešení je zavádění moderních technologií šetrných k přírodě a přispívajících tak k udržitelnosti,“ dodal T. Prouza. 

 

V příloze níže naleznete tiskovou zprávu a výsledky průzkumu veřejného mínění.

 

FOTOGALERIE Z KONFERENCE:

MPO_z5m12_1.jpg

 

MPO_z5m12_2.jpg

 

MPO_z5m12_034.jpg

 

MPO_z5m12_115.jpg

 

MPO_z5m12_136.jpg

 

MPO_z5m12_191.jpg

 

MPO_z5m12_220m.jpg

 

 

MPO_z5m12_248.jpg

 

MPO_z5m12_250.jpg

 

MPO_z5m12_025.jpg

Zdroj: SOCR ČR

Ke stažení

TZ_SOCRCR_dostupnost potravin.pdf PDF 01.06.2020 241.13 KB
Průzkum_SOCRCR_dostupnost potravin.pdf PDF 04.06.2020 829.54 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard