TZ SOCR ČR a ČUCR: Střešní organizace cestovního ruchu dopisem apelují na premiéra a ministry: „Výzvu italského premiéra na plošné uzavření lyžařských středisek by Česko mělo odmítnout“

Publikováno: 27. 11. 2020

Praha, 27. 11. 2020 - Pro neotevření lyžařských areálů u nás přes vánoční svátky nemáme dost argumentů. V těchto věcech navíc nerozhoduje EU jako celek, jedná se tedy spíše o individuální výzvy některých politiků. Je třeba pečlivě zvažovat konkrétní podmínky, které panují v jednotlivých zemích. Naše hory nemají parametry Alp a v mnoha ohledech je aktuální situace v ČR specifická, jak v dopisu premiérovi upozorňuje Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a Česká unie cestovního ruchu. Nyní bychom se měli zaměřit na nastavení funkčních podmínek, za kterých bude provoz u nás umožněn. Případná omezení by totiž zasáhla celé regiony.

Italský premiér vyzval alpské země, aby v důsledku pandemie nechaly raději na vánoční svátky svá horská střediska uzavřena, a dokonce navrhuje koordinovaný postup na půdě EU. Některé země návrh diskutují, jiné jej rovnou odmítly, některé deklarují požadavek na kompenzace za ušlé tržby. Předsedkyně Evropské komise konstatovala, že této oblasti nemá Evropská unie žádné kompetence. 

Včera se v této věci obrátili na premiéra a některé ministry české vlády zástupci největších profesních sdružení v zemi – Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a České unie cestovního ruchu, které sdružují mimo jiné podnikatele působící na českých horách. Spolu se zástupci horských měst a obcí žádají o podporu včasného otevření lyžařských areálů a horských středisek v naší zemi, samozřejmě za aplikace všech smysluplných hygienických opatření. Ve svém apelu předkládají argumenty k tomu, že není v České republice k uzavírání (resp. neotevření) horských středisek žádný relevantní důvod:

  • Alpské země svým návrhem míří zejména na snížení mobility mezi jednotlivými státy, což je pochopitelné – návštěvníky např. italských lyžařských středisek jsou zpravidla cizinci z mnoha zemí. Z pohledu ČR je tento problém řešitelný – podíl cizinců na českých horách je tradičně relativně nízký a letos bude dále snížen vzhledem k tomu, že okolní země praktikují pro své občany po návratu do země přísná opatření, včetně karantény. Český stát může případně požadovat po cizincích při příjezdu negativní testy.
  • Hlavní problém jarní vlny koronaviru v lyžařských areálech v Alpách byla neznalost a nepřipravenost, uzavřená přepravní zařízení typu kabin a gondol a párty typu Aprés ski. Na tuto sezónu jsme ale výrazně lépe připraveni, v ČR máme pouze několik uzavřených kabin, zbylé lanovky a vleky jsou otevřené a žádné párty umožněny nebudou. Analogie k jarní situace je tedy iracionální.
  • Samotné lyžování není rizikové – probíhá výhradně ve venkovním prostředí, návštěvníci mají roušky, oblečení, rukavice, brýle, apod. Je třeba se tedy soustředit na klíčová místa, jakými jsou například správný management front, nebo právě zmíněné doprovodné aktivity. Skiareály, hotely, restaurace a další podnikatelé v navazujících službách na našich horách se na sezónu odpovědně a dlouhodobě připravovali a mají hotovy odpovídající systémy a opatření k ochraně zdraví návštěvníků.
  • V prosinci lze v ČR v rámci škály PES očekávat stupeň č. 3, kdy jsou plně otevřeny hotely pro turistické ubytování, fungují restaurace, a je umožněn provoz skiareálů. Pokud bychom teoreticky měli uzavřít tyto provozy pouze ve vybraných horských oblastech, bylo by to v hrubém rozporu s obecnými pravidly nastaveného Protiepidemického systému PES.
  • Většina tržeb na horách je realizována v průběhu tří měsíců zimní sezóny. Vánoční období generuje zhruba 30 % objemu všech tržeb v tomto odvětví (v některých střediscích až ke 40 %), takže jakékoliv omezení provozu v tomto klíčovém období je pro tento segment cestovního ruchu fatální a devastovalo by tak ještě více již tak drasticky zasažený sektor cestovního ruchu. Skiareály dávají zaměstnání více než 45 tis. obyvatel. V multiplikaci se v tomto odvětví realizuje okolo 60 mld. Kč a jen čisté přínosy pro veřejné rozpočty jsou přes 12 mld. Kč/rok.

Jsme přesvědčeni, že provozovatelé jsou schopni akceptovat a zabezpečit odpovídající bezpečnostní pravidla, přičemž pro těžce zkoušený segment cestovního ruchu v ČR by zachování plynulého provozu na českých horách byla významná podpora, která by měla pozitivní vliv i na národní hospodářství,“ v dopise premiérovi a ministrům uzavírá Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR a Viliam Sivek, prezident ČUCR.

Zdroj: SOCR ČR a ČUCR

Ke stažení

TZ-Evropský zákaz skiareálů_final.pdf PDF 25.03.2021 255.46 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV