TZ Rada EU_ Brexit: Rada přijala rozhodnutí o uzavření dohody o vystoupení

Publikováno: 30. 1. 2020

30. ledna 2020 - Rada přijala písemným postupem rozhodnutí o uzavření dohody o vystoupení jménem EU. Učinila tak v návaznosti na schválení této dohody Evropským parlamentem dne 29. ledna a na její podpis Evropskou unií a Spojeným královstvím dne 24. ledna.

Dohoda o vystoupení vstoupí v platnost okamžikem vystoupení Spojeného království z EU, tedy dne 31. ledna 2020 o půlnoci středoevropského času. Od tohoto okamžiku již Spojené království nebude členským státem EU a bude považováno za třetí zemi.

Dohoda o vystoupení zajišťuje spořádané vystoupení Spojeného království z Unie. Obsahuje ustanovení o právech občanů, finančním vyrovnání, přechodném období, protokolech o Irsku / Severním Irsku, Kypru a Gibraltaru, otázkách týkajících se správy a dalších otázkách rozluky.

Přechodné období

Vstupem dohody o vystoupení v platnost končí lhůta podle článku 50 SEU a začíná přechodné období, které bude trvat do 31. prosince 2020. Cílem tohoto přechodného období, které je stanoveno v dohodě o vystoupení, je poskytnout občanům a podnikům více času na to, aby se přizpůsobili.

Během přechodného období bude Spojené království nadále uplatňovat právo Unie, nebude však již zastoupeno v orgánech EU. Přechodné období může být jednou prodlouženo nejvýše o jeden nebo dva roky, pokud s tím obě strany vysloví souhlas před 1. červencem 2020.

Jednání o budoucím partnerství mezi EU a Spojeným královstvím budou zahájena poté, co Spojené království z EU vystoupí. Rámec těchto budoucích vztahů byl stanoven v politickém prohlášení, na němž se obě strany dohodly v říjnu 2019.

Souvislosti

Dne 23. června 2016 se občané Spojeného království vyslovili pro odchod z EU. Dne 29. března 2017 Spojené království formálně oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z EU. Dne 17. října 2019 Evropská rada (článek 50) dohodu o vystoupení, na níž se dohodli vyjednavači obou stran, potvrdila. Potvrdila rovněž revidované politické prohlášení o rámci budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím.

 

Zdroj: Rada EU

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV