TZ Rada EU: Rada se předběžně dohodla na modernizovaných pravidlech pro zdanění alkoholu

Publikováno: 25. 6. 2020

24. června 2020 - EU modernizuje způsob zdanění alkoholických nápojů s cílem omezit narušování jednotného trhu, k němuž v současnosti dochází.

Velvyslanci členských států při EU dnes předběžně – s výhradou dalšího potvrzení ze strany Rady – schválili dohodu o aktualizaci pravidel upravujících spotřební daně z alkoholu v rámci EU. Od těchto aktualizovaných pravidel týkajících se struktury spotřebních daní se v zásadě očekává, že zejména zlepší podnikatelské prostředí a sníží náklady malých výrobců alkoholických nápojů a současně zohlední aspekty související se zdravím a účinným výběrem daní.

Náš společný rámec EU, který vymezuje způsob zdanění alkoholu, má zásadní význam pro zajištění toho, abychom se všichni řídili stejnými pravidly. Způsob výroby a spotřeby alkoholu se však v uplynulých 30 letech výrazně změnil. Dnes jsme tak přistoupili k aktualizaci našich pravidel, aby lépe odrážela nejnovější vývoj v odvětví alkoholu.

 

Zdravko Marić, chorvatský místopředseda vlády a ministr financí

Spotřební daně jsou nepřímé daně z prodeje nebo spotřeby určitých produktů, jako je alkohol, tabák a energie. Příjmy z těchto daní plynou v plné výši zemi, v níž byly odvedeny. Země EU mají již od roku 1992 společná pravidla (zejména minimální sazby spotřební daně), která zajišťují, aby byly všude v EU spotřební daně uplatňovány stejným způsobem a na stejné produkty.

 

Uvedená reforma zahrnuje tyto změny:

  • zvýšení limitu u piva s nižším obsahem alkoholu, u něhož je možné uplatňovat sníženou sazbu, z 2,8 % objemových na 3,5 % objemových. Tato změna má spotřebitele motivovat k tomu, aby upřednostňovali nápoje s nižším obsahem alkoholu před silnějšími alkoholickými nápoji, a tím svou konzumaci alkoholu snižovali. Podporuje rovněž pivovary v inovativních přístupech a vytváření nových výrobků s nižším obsahem alkoholu;
  • rozšíření působnosti zvláštního režimu snížených sazeb spotřební daně pro malé výrobce piva a lihu i na výrobce jiných kvašených nápojů, jako je například cidre;
  • zavedení jednotného systému certifikace v EU, který bude potvrzovat statut malých nezávislých výrobců a bude uznávaný ve všech zemích EU;
  • upřesnění podmínek pro uplatnění pravidel, na jejichž základě je od spotřební daně osvobozen denaturovaný líh, který se používá například v čisticích prostředcích.

Rada nová pravidla formálně přijme poté, co bude dokončena právně-jazyková revize směrnice. Vnitrostátní právní předpisy provádějící tuto směrnici se použijí od 1. ledna 2022.

Zdroj: Rada EU

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard