TZ Rada EU: EU poprvé uložila sankce za kybernetické útoky

Publikováno: 31. 7. 2020

Rada dnes rozhodla o uložení omezujících opatření vůči šesti osobám a třem subjektům, které jsou odpovědné za kybernetické útoky nebo do nich byly zapojeny. Patří mezi ně pokus o kybernetický útok namířený proti Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW), jakož i útoky veřejnosti známé pod označením 'WannaCry''NotPetya‘ a 'Operation Cloud Hopper'.

Omezující opatření zahrnují zákaz cestování a zmrazení majetku. Osoby a subjekty z EU kromě toho nesmí osobám a subjektům zařazeným na seznam zpřístupňovat finanční prostředky.

Sankce jsou jednou z možností, jež nabízí soubor nástrojů EU pro diplomacii v oblasti kybernetiky umožňujících předcházet nepřátelským činnostem v kyberprostoru namířených proti EU nebo jejím členským státům, odrazovat od nich a reagovat na ně, přičemž EU je dnes využila vůbec poprvé. Právní rámec, jímž se zavádí režim cílených omezujících opatření v případě kybernetických útoků, byl přijat v květnu 2019 a nedávno byl obnoven.

 

Souvislosti

EU v posledních letech zvyšuje svou odolnost a schopnost předcházet kybernetickým hrozbám a nepřátelským činnostem v kyberprostoru, odrazovat od nich a reagovat na ně s cílem zajistit bezpečnost Evropy a chránit její zájmy.

V červnu 2017 EU svou reakci zintenzivnila zřízením rámce pro společnou diplomatickou reakci EU na nepřátelské činnosti v kyberprostoru (tzv. soubor nástrojů pro diplomacii v oblasti kybernetiky). Tento rámec Evropské unii a jejím členským státům umožňuje využívat všech opatření SZBP, a to v nezbytných případech i včetně omezujících opatření, k tomu, aby předcházely nepřátelským činnostem v kyberprostoru namířeným proti integritě a bezpečnosti EU a jejích členských států, odrazovaly od nich a reagovaly na ně.

Cílená omezující opatření mají odrazující účinek a je třeba je odlišovat od přisouzení odpovědnosti třetímu státu.

EU je nadále odhodlána zasazovat se o celosvětový, otevřený, stabilní, mírový a bezpečný kyberprostor, a znovu proto zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit mezinárodní spolupráci s cílem prosazovat v této oblasti řád založený na pravidlech.

Zdroj: Rada EU

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV