TZ MZe: Ministerstvo zemědělství podporuje a i nadále bude podporovat potravinové banky. Ještě letos se bude snažit o navýšení finanční podpory

Publikováno: 11. 4. 2019

V Praze 10. 4. 2019 - Jediným resortem, který řeší podporu potravinových bank, je Ministerstvo zemědělství (MZe). Pomáhá jim od roku 2016 a aktivně jim bude pomáhat i po roce 2019, dokud se nenajde vhodnější systémové řešení. Letos MZe podpoří potravinové banky částkou 63 milionů korun, což je o 22 milionů více, než jim vyplatilo loni a bude se snažit ještě letos o navýšení finanční podpory.

„Ujišťuji provozovatele potravinových bank, že než bude zajištěno funkční a stabilní systémové řešení podpory humanitárních a charitativních organizací, které poskytují potravinovou pomoc klientům sociálních služeb, bude naše ministerstvo jejich činnost podporovat,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Vzhledem k tomu, že jde také o sociální a humanitární oblast, měly by být potravinové banky cíleně podporovány i z jiných zdrojů než jen od MZe, pod které spadá pouze problematika plýtvání potravinami. Do budoucna by bylo vhodnější zajistit stabilní podporu a nalézt systémové řešení tak, aby neziskové organizace (např. Potravinová banka, Charita ČR), které shromažďují bezplatně potraviny, měly zajištěný stabilní zdroj financování, jenž by nebyl závislý na každoročním schvalování zemědělských dotací.

„Těší mě, ze samotné obchodní řetězce přicházejí s nápady, jak celý projekt potravinových sbírek zefektivnit a zajistit tak lepší pomoc těm, kterým je určen. Využívají přitom dlouholeté zkušenosti včetně logistických a dalších kapacit, které nabízejí potravinovém bankám celoročně. Do budoucna uvažujeme také o možnosti zrealizovat finanční sbírku, díky níž bychom vytvořili další zdroj financování potravinových bank. Věřím, že ji otestujeme už letos na podzim,“ uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

V roce 2012 potravinové banky získaly pouze 93 tun potravin. I díky podpoře MZe v roce 2016 získaly potravinové banky již 1 209,8 tuny potravin. V roce 2017 to bylo již rekordních 2 336 tun a v roce 2018 šlo o 4 127 tun potravin. Hodnota potravin, které tak v roce 2018 potravinové banky pomohly zachránit, je přibližně 282 milionů korun. Dalších 30 milionů korun se ušetřilo za případnou likvidaci neprodejných potravin, které by mířily na skládku nebo do spalovny.

Od Ministerstva zemědělství dlouhodobě získáváme dotace na provoz. Je to náš strategický partner a jeho podpora je pro našem financování klíčová. Díky tomu dokážeme zpracovávat neustále se zvyšující objem darovaných potravin, bránit tím plýtvání a pomáhat stále více lidem,“ sdělila ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

V roce 2016 MZe spustilo nový dotační program Podpora činnosti potravinových bank  a dalších subjektů s humanitárním zaměřením. Cílem je přispět ke snížení plýtvání potravinami, předejít vzniku potravinového odpadu, a zároveň tak podpořit distribuci potravin lidem na hranici hmotné nouze, kteří nemají přístup k základním potravinám.

V roce 2016 bylo v rámci tohoto dotačního titulu vyplaceno 23 milionů korun, v roce 2017 pak 29,9 milionu korun. Peníze byly využity především na financování pronájmů skladovacích prostor, rekonstrukci a budování nových skladovacích prostor a jejich vybavení chladicím a mrazicím zařízením, včetně režijních nákladů na chod potravinových bank. Od roku 2017 je možné využít dotaci také na pořízení automobilu pro svoz darovaných potravin. Loni bylo vyplaceno 41 milionů korun. Aktuálně jde o jedinou stálou podporu potravinových bank ze státního rozpočtu.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 

TK MZe 10.4. 2019.jpg

 

TK 10.4. 2019 (2).jpg

Zdroj: MZe

Ke stažení

TZ MZE Potravinová sbirka.pdf PDF 14.02.2020 298.67 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard