TZ MZd: Ministerstvo zdravotnictví zařadí od 14. září Rumunsko zpět na seznam zemí s nízkým rizikem nákazy

Publikováno: 11. 9. 2020

11.9.2020 - Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a na základě vyhodnocení epidemiologické situace aktualizuje seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19. Jak bylo oznámeno minulý týden, od pondělí 14. září budou ze seznamu vyřazeny Kanárské ostrovy. Na seznam s nízkým rizikem nákazy se vrací Rumunsko.

Mapa-Seznamu-zemí-podle-míry-rizika-nákazy-10092020.png

 

 

Autonomní oblast Kanárské ostrovy se aktualizací seznamu přiřadí ke zbytku Španělska, které již dlouhodobě překračuje incidenci 100 případů na 100 tisíc obyvatel. Na české občany se tak po návratu z těchto oblastí do ČR stále vztahuje povinnost podstoupit do 72 hodin na území ČR test. Rumunsko se naopak na seznam států s nízkým rizikem nákazy vrací, jelikož incidence v Rumunsku se stabilně pohybuje pod 100, konkrétně 83-85 případů na 100 tisíc obyvatel. Chorvatsko zůstává také pod 100 případy na 100 tisíc obyvatel.Situace se naopak výrazně zhoršila ve Francii. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestu do Francouzské republiky zvážit.

„Vzhledem k současné situaci ohledně zvýšeného výskytu onemocnění v evropských zemích doporučujeme všem občanům ČR dobře zvážit cestování do rizikových oblastí, které mají vyšší počty případů onemocnění. Při cestách je nutné dbát na ochranu sebe a svého okolí a řídit se důsledně pravidly v dané zemi,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

„Povinností každého cestovatele je po návratu z rizikové oblasti bezodkladně informovat telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem příslušnou krajskou hygienickou stanici a podrobit se testu na COVID-19. Výsledek je pak nutné oznámit hygienické stanici nejpozději do 72 hodin od příjezdu do ČR,“ připomněla postup hlavní hygienička s důrazem na zodpovědné chování cestovatelů do doby, než bude výsledek testu znám.

Do oznámení výsledku testu mají cestovatelé z těchto oblastí omezený především volný pohyb, výjimkou jsou cesty do zaměstnání, do vzdělávacích institucí, cesty potřebné k výkonu podnikatelské činnosti či cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, mezi které patří i zajištění péče o děti, péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí apod. V případě neabsolvování testu bude dotyčný muset podstoupit 14denní karanténu.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy najdete zde.

Doporučení pro cestovatele

 • Vyhýbejte se místům, kde se kumuluje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.) a raději zůstaňte na čerstvém vzduchu.
 • Dodržujte bezpečnou vzdálenost, alespoň 2 metry, od cizích osob, a to jak ve vnitřních prostorách, tak i ve venkovních (restaurační zahrádky, pláže).
 • Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.
 • Dodržujte zásady hygieny rukou, v případě, že nemáte po ruce dezinfekční prostředek umyjte si ruce pečlivě mýdlem a teplou vodou, a to zejména před jídlem či po cestě hromadnou dopravou atd.
 • Pokud jsou v konkrétní zemi jiné nebo přísnější podmínky, důrazně doporučujeme je dodržovat.

Doporučení pro cestovatele po návratu:

 • Po dobu 14 dnů sledujte svůj zdravotní stav.
 • V případě příznaků zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.
 • Vyhýbejte se hromadným akcím a dodržujte bezpečný odstup, alespoň 2 metry, od ostatních.
 • Zvažte návštěvy domovů pro seniory a jiných zranitelných skupin obyvatel. Pokud se pro návštěvu rozhodnete, nezapomeňte na ochranu úst a nosu.
 • Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.
 • Často si myjte ruce vodou a mýdlem a používejte dezinfekci.
 • Kýchejte do jednorázového kapesníku nebo do rukávu.

 

Sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-od-14-09-2020

Zdroj: MZd

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV