TZ GfK: Kupní síla průměrného Čecha se meziročně zvýšila o 1000 Kč měsíčně.

Publikováno: 12. 11. 2019

Nová výroční analýza společnosti GfK „Kupní síla České republiky 2019" ukazuje, že úroveň kupní síly České republiky se v roce 2019 oproti předchozímu roku zvýšila o necelých 5 %.  Disponibilní příjmy průměrného obyvatele České republiky vzrostly v letošním roce o necelých 12.000 Kč. Index kupní síly obyvatel v Praze se již několik let pohybuje okolo 30 % nad celostátním průměrem, na opačném pólů se pohybuje Ústecký region, kde se kupní síla pohybuje na hranici 13 % pod českým průměrem. Absolutně nejvyšší hodnotu kupní síly v přepočtu na obyvatele lze zaznamenat v levobřežní části Prahy (Malá Strana, Střešovice, Dejvice).

Dle studie Kupní síla České republiky 2019 od společnosti GfK disponují obyvatelé České republiky příjmy v celkové výši přes 106 mld. EUR. V přepočtu na obyvatele to činí v průměru 9.959 EUR a Česká republika je tak mezi 42 evropskými zeměmi na 24. místě. Ze zemí střední a východní Evropy jsou na tom lépe pouze Slovinci (18. místo) a Estonci (22. místo). Úroveň kupní síly na obyvatele v České republice dosahuje necelých 68 % evropské úrovně.

„Meziroční nárůst kupní síly v České republice činil 4,9 %, což představuje přírůstek o necelých 12.000 Kč ročně na obyvatele. V tomto směru se Česká republika pohybuje okolo evropského průměru (22. místo za Polskem a před Slovinskem)“, uvádí Šimon Dvorský, analytik společnosti GfK.

Kupní síla je v rámci České republiky rozmístěna výrazně nerovnoměrně.  Nejvyšší kupní silu mají obyvatelé Prahy.  Absolutně Pražané disponují 16 % veškerých disponibilních příjmů České republiky, v přepočtu na 1 obyvatele kupní síla obyvatel hlavního města v posledních 10 letech stabilně osciluje okolo 30 % nad celostátním průměrem.

Graf - Rozložení celkových disponibilních příjmů obyvatel ČR v krajích.jpg

Nejnižší úrovně kupní síly v přepočtu na obyvatele dosahuje Ústecký region (87,4 % celostátního průměru), jde zároveň o jediný region, u kterého je průměrná kupní síla na obyvatele nižší než 90 % českého průměru. Rozdíl mezi regionem s nejvyšší kupní silou (Praha) a nejnižší kupní silou (Ústecký kraj) se oproti předchozímu roku zvýšil o 0,5 % na 42,5 %.

Ve všech regionech České republiky meziročně kupní síla vzrostla, nejvíce v Praze, Moravskoslezském kraji a na Vysočině (o 5,9 %), nejméně na Olomoucku (2,7 %) a ve středních Čechách (o 3,6 %).

Okresem s nejvyšší kupní silou (po Praze) je Praha-západ s 113,5 % celostátního průměru, nejnižší kupní sílu má okres Bruntál (83,6 % celostátního průměru).

Median (střední hodnota) kupní síly okresů se pohybuje na hodnotě 96 % celostátního průměru. Pod mediánem se pohybují zejména okresy ve východní části České republiky, jižní a severozápadní Čechy.

Graf - Index kupní síly na obyvatele v okresech ČR.jpg

Z celkového počtu 6.258 obcí České republiky byl meziročně u velké většiny zjištěn absolutní nárůst nebo alespoň setrvalý stav kupní síly. Pouze u 506 menších obcí s celkovým počtem 184.000 obyvatel byl od roku 2018 zjištěn úbytek kupní síly. Největší z těchto obcí je Jiříkov na Děčínsku s 3.640 obyvateli.

Pouze 5 obcí nad 1.000 obyvatel (včetně Prahy) přesahuje průměrný celostátní index kupní síly o více než 20 %. všechny leží v bezprostřední blízkosti Prahy. Na opačném pólu figurují 4 obce nad 1.000 obyvatel, kde průměrná kupní síla na obyvatele nedosahuje ani 70 % celostátního průměru, 3 z nich leží v Ústeckém regionu.

Tabulka - Obce nad 1 000 obyvatel s nejvyšším a nejnižším indexem kupní síly na obyvatele v ČR.jpg

Mapa - Meziroční změny (2018-2019) v úrovni kupní síly na obyvatele v obcích v % (2018=100).jpg

„V Praze samotné vykazuje nejvyšší kupní sílu území na levém břehu řeky Vltavy – Malá Strana, Dejvice, Střešovice, index kupní síly zde převyšuje celostátní průměr o více než 40 %. V Brně jsou nejsilnější Žabovřesky - 16 % nad celostátním průměrem, v Ostravě je nejvýše městský obvod Třebovice, cca 1 % nad celostátním průměrem“, říká František Diviš, analytik společnosti GfK.

Zdroj: GfK

Ke stažení

Tisková zpráva - Kupní síla 2019 (003).pdf PDF 08.04.2020 537.06 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard