TZ: Evropská komise doporučila návrh směrnic pro další fázi jednání o Brexitu

Publikováno: 21. 12. 2017

V návaznosti na pokyny přijaté Evropskou radou dne 15. prosince dnes Evropská komise Radě zaslala doporučení, aby zahájila jednání o další fázi spořádaného vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Návrh směrnic pro jednání, kterými se doplňují směrnice pro jednání z května 2017, stanoví další podrobnosti o případných přechodných opatřeních. Ty obsahují zejména tyto body:

  • Nemělo by docházet k účelovému výběru některých výhod: Spojené království se bude nadále účastnit celní unie i jednotného trhu (se všemi čtyřmi svobodami). Acquis Unie by mělo ve Spojeném království stále platit v plném rozsahu a vztahovat se na ně, jako by se jednalo o členský stát. Automaticky pro ně budou platit také veškeré změny acquis provedené během tohoto období.
  • Uplatňovány budou i veškeré stávající nástroje a struktury Unie týkající se regulace, rozpočtu, dohledu, justice a vymáhání, včetně pravomoci Soudního dvora Evropské unie.
  • Počínaje 30. březnem 2019 bude Spojené království třetí zemí. Proto již nebude zastoupeno v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie.
  • Přechodné období musí být jednoznačně definováno a přesně časově vymezeno. Komise doporučuje, aby skončilo nejpozději 31. prosince 2020.

V doporučení se rovněž připomíná, že výsledky první fáze jednání popsané ve sdělení Komisespolečné zprávě je třeba převést do právních ustanovení.

Zdůrazňuje se v něm nutnost dokončit práci na všech otázkách odchodu z EU, včetně těch, které se v první fázi zatím neřešily, jako je obecná správa dohody o vystoupení nebo věcné otázky, například pokud jde o zboží uvedené na trh před vystoupením Spojeného království z EU.

Další postup: V souladu s pokyny Evropské rady z 15. prosince Rada pro obecné záležitosti (článek 50) přijme tyto dodatečné směrnice pro jednání o přechodných opatřeních v lednu 2018.

Souvislosti

Evropská komise dne 8. prosince 2017 doporučila, aby Evropská rada přijala závěr, že v první fázi jednání se Spojeným královstvím podle článku 50 bylo dosaženo dostatečného pokroku. Dne 15. prosince vedoucí představitelé EU-27 potvrdili, že došlo k dostatečnému pokroku v oblasti práv občanů, Irska i finančního vypořádání, a přijali pokyny k přechodu do druhé fáze vyjednávání. Tomu předcházelo rovněž usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince, které potvrdilo dosažení dostatečného pokroku.

V této fázi vyjednávání se nadále v plném rozsahu uplatňují pokyny Evropské rady (článek 50) ze dne 29. dubna 2017, jakož i obecné zásady a procesní postupy pro vedení jednání stanovené ve směrnicích Rady pro jednání ze dne 22. května 2017.

Další informace

Doporučení Evropské komise

Pokyny Evropské rady (článek 50) ze dne 15. prosince 2017

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard