TZ EK: Zpráva o překážkách obchodu: přes rostoucí protekcionismus se EU dále otevírá trhům mimo Evropu

Publikováno: 19. 6. 2020

18. červen, Brusel - Úspěšná opatření Evropské unie zajistila evropským podnikům v roce 2019 dodatečný vývoz ve výši 8 miliard eur. Na druhou stranu vysoký počet nových omezení, která brání vývozu z EU, ukazuje, že protekcionismus v celosvětovém obchodu hluboce zakořenil. To jsou některá zjištění každoroční zprávy Komise o překážkách obchodu a investic, která byla dnes zveřejněna.

Komisař pro obchod Phil Hogan uvedl: „Jednou z mých hlavních priorit je zajistit dodržování stávajících pravidel mezinárodního obchodu. Naše opatření k prosazování práv v oblasti obchodu a odstranění příslušných překážek přináší podnikům z EU, a to i těm malým, hmatatelné výsledky. V roce 2019 jim naše společné úsilí přineslo 8 miliard eur. Zároveň však ve světovém obchodu čelíme znepokojivým změnám. Překážky se šíří napříč regiony a postihují důležitá vývozní odvětví EU. Zatímco se nyní veškeré naše kroky zaměřují na hospodářské oživení po pandemii koronaviru, musíme dát prosazování pravidel nový impuls. Je naprosto nezbytné, aby světové obchodní toky zůstaly otevřené.“

Koordinované úsilí Komise, členských států a obchodních organizací EU v rámci partnerství pro přístup na trh umožnilo evropským podnikům v roce 2019 znovu získat důležité vývozní trhy. Z toho těžili mimo jiné zemědělci a výrobci potravin v EU, například:

  • vývozci hovězího masa z Francie, Irska a Nizozemska znovu získali přístup na čínský trh; výrobci z Irska a Chorvatska znovu získali přístup na japonský trh a nizozemští producenti vepřového masa mohou nyní vyvážet i do Mexika,
  • polští výrobci sušeného kojeneckého mléka mohou nyní opět vyvážet do Egypta,
  • belgičtí producenti hrušek znovu získali přístup na mexický trh.

Podniky z EU však také čelí řadě nových protiprávních překážek v odvětvích, která mají pro EU strategický význam, zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, elektroniky, automobilového průmyslu a dalších odvětví vyspělých technologií. Ve světě nyní existuje 438 překážek obchodu, z nichž 43 zavedlo 22 různých zemí v loňském roce. Nejvyšší počet obchodních omezení se týká přístupu na čínský a ruský trh (38 respektive 31 opatření). Čína také v roce 2019 uložila nejvyšší počet nových omezení, následují země jižního Středomoří a Blízkého východu.

Souvislosti

Zpráva Komise o překážkách obchodu a investic se zveřejňuje každoročně od počátku hospodářské krize v roce 2008. Je součástí úsilí Komise při prosazování práva v oblasti pravidel mezinárodního obchodu. Zpráva obsahuje podrobnou analýzu typů překážek, které způsobují většinu problémů podnikům z EU, a odvětví, v nichž se podařilo překážky odstranit.

Zpráva vychází z informací poskytnutých evropskými podniky. S cílem zvýšit povědomí o dostupné podpoře vývozu spustila Komise iniciativu Dny přístupu na trh, v jejímž rámci podniky z EU, národní obchodní sdružení a odborníci na obchod z Komise a členských států jednají o konkrétních problémech týkajících se přístupu na zahraniční trhy. V roce 2019 se konala jednání v Nizozemsku, Litvě, Portugalsku, Francii a Lotyšsku, kterých se zúčastnily stovky podniků.

Vzhledem k tomu, že je třeba prosazování pravidel v oblasti obchodu posílit, brzy bude jmenován vrchní úředník pro dodržování obchodních dohod, který bude koordinovat a řídit veškerá donucovací opatření EU. To bude zahrnovat zřízení jednotného kontaktního místa pro otázky prosazování pravidel obchodu, aby bylo možné rychleji a účinněji reagovat na restriktivní praktiky obchodních partnerů EU. Kromě toho Komise 16. června zahájila veřejnou konzultaci k přezkumu obchodní politiky EU, v jejímž rámci by chtěla mimo jiné obdržet návrhy, jak může EU lépe prosazovat příslušná pravidla, aby pomohla malým podnikům, které se potýkají s neodůvodněnými vývozními omezeními v zemích mimo EU.

Další informace

Zpráva o překážkách obchodu a investic

Informativní přehled

Seznam překážek, o kterých zpráva pojednává

Případová studie

Databáze o přístupu na trh: nástroj pro nahlašování překážek obchodu

Jak EU prosazuje pravidla obchodu

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard