TZ EK: Vylepšený systém DPH v EU lépe odhalí podvody při elektronickém obchodování a napomůže růstu malých podniků

Publikováno: 11. 11. 2019

Brusel 8. listopadu 2019 - Členské státy se dnes dohodly na nových pravidlech, díky nimž bude systém DPH v EU lépe připraven bránit podvodům v odvětví elektronického obchodování. Podle dnešní dohody budou mít orgány činné v boji proti podvodům poprvé k dispozici relevantní údaje o nákupech online. Napomůže jim to v boji proti podvodům s DPH, jejichž hodnota v EU je v tomto odvětví odhadována přibližně na 5 miliard eur ročně.

Ministři financí zemí EU se dnes dále rozhodli, že v oblasti DPH omezí byrokracii pro malé a střední podniky a zjednoduší pravidla pro DPH a spotřební daně pro ozbrojené síly členských států EU.

„Tato Komise předložila v posledních pěti letech řadu návrhů, kterými pomalu, ale jistě pomáhá zjednodušovat systém DPH v EU, omezuje příležitosti k podvodu a zákonným podnikům usnadňuje fungování. Je zřejmé, že členské státy jsou, pokud jde o tyto cíle, zajedno, a já doufám, že tak směřujeme k výrazné reformě celé legislativy, na níž tento systém stojí,“ uvedl komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici.

Údaje o platbách DPH za účelem boje proti podvodům v elektronickém obchodování

Lepší připravenost členských států na boj proti podvodům s DHP při elektronickém obchodování zajistí dnes odsouhlasená pravidla tak, že odborníkům na boj proti podvodům v členských státech EU umožní přístup k údajům týkajícím se DPH, které jsou v držení zprostředkovatelů plateb. Jsou jimi poskytovatelé kreditních karet a inkasních plateb, kteří usnadňují více než 90 % nákupů online v EU. V praxi to znamená, že poskytovatelé platebních služeb budou povinni zpřístupnit úřadům členských států určité platební údaje z přeshraničního prodeje. Odborníci na boj proti podvodům (síť Eurofisc) pak tyto údaje budou moci analyzovat.

Jestliže tak některý internetový prodejce z EU či mimo ni nedodrží své povinnosti v oblasti DPH, bude možné ho identifikovat.

Podobná ustanovení zavedená v některých členských státech a jiných zemích již prokázala, jak může mít taková spolupráce na odhalování podvodů při elektronickém obchodování hmatatelný dopad. Nová pravidla bude nyní muset potvrdit Evropský parlament a měla by vstoupit v platnost v lednu 2024.

Jednodušší pravidla v oblasti DPH pro malé a střední podniky

Ministři financí EU rovněž dosáhli politické dohody o aktualizaci stávajících zvláštních pravidel pro DPH pro malé a střední podniky v EU. Podniky by tak mohly získat více příležitostí pro přeshraniční činnost. Nový režim by měl omezit byrokracii a administrativní zátěž pro malé podniky a vytvořit podnikům rovné podmínky bez ohledu na to, kde jsou v EU usazeny. Kvůli rozmanitým přístupům se limity pro osvobození od DPH v různých státech EU liší.

Podle nových pravidel bude pro podniky podnikající pouze ve svém vlastním členském státě zaveden jednotný limit pro domácí obrat ve výši 85 000 eur. Malé a střední podniky s přeshraniční činností budou moci být v jiném členském státě od DPH osvobozeny, pokud v celé EU nedosáhnou obratu 100 000 eur. Malé a střední podniky vyhovující uvedeným limitům budou moci při plnění povinností v oblasti DPH využít i dalších zjednodušení, například pokud jde o registraci a vykazování. . Tento vylepšený systém DPH pro malé a střední podniky by měl vstoupit v platnost v lednu 2024.

Zjednodušení v oblasti DPH pro ozbrojené síly členských států

Evropská komise rovněž uvítala dnešní dohodu o opatřeních pro osvobození od daně, jejichž cílem je usnadnit společnou obranu v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky EU (SBOP). Nová pravidla osvobodí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně dodávky ozbrojeným silám v případě, že jsou jejich jednotky rozmístěny mimo svůj členský stát a podílejí se na evropském obranném úsilí.

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard