TZ EK: Výběr prvních 17 „Evropských univerzit“ představuje zásadní krok na cestě k vytvoření Evropského prostoru vzdělávání

Publikováno: 1. 7. 2019

Brusel 26. června 2019 - Evropská komise dnes oznámila jména vysokoškolských institucí po celé Evropě, které budou součástí prvních aliancí „Evropských univerzit“. Tyto aliance zvýší kvalitu a atraktivitu evropského vysokoškolského vzdělávání a posílí spolupráci mezi institucemi, jejich studenty a zaměstnanci.

Z 54 obdržených přihlášek bylo vybráno 17 Evropských univerzit zahrnujících 114 vysokoškolských institucí ve 24 členských státech (viz příloha), a to na základě hodnocení 26 nezávislých externích odborníků – rektorů, profesorů či výzkumných pracovníků, které jmenovala Komise. Evropské univerzity jsou nadnárodní aliance vysokoškolských institucí z celé EU, které sdílejí dlouhodobou strategii a propagují evropské hodnoty a identitu. Cílem iniciativy je výrazně posílit mobilitu studentů a zaměstnanců univerzit a podpořit kvalitu, inkluzivní charakter a konkurenceschopnost evropského vysokoškolského vzdělávání.

Evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics k tomu uvedl:„Těší mě ambice prvních 17 Evropských univerzit, které budou vzorem pro ostatní vysoké školy v EU a umožní dalším generacím studentů poznávat Evropu prostřednictvím studia v různých zemích. Jsem přesvědčen, že tato iniciativa, jež představuje klíčový stavební kámen Evropského prostoru vzdělávání, bude skutečným hybatelem vysokoškolského vzdělávání v Evropě a příspěvkem k excelenci a začlenění.

Mezi vybrané Evropské univerzity patří široká škála vysokoškolských institucí po celé EU – od univerzit aplikovaných věd přes technické univerzity či akademie výtvarného umění až po vysoké školy zaměřené na výzkum.

Evropské univerzity se stanou meziuniverzitními kampusy, v jejichž rámci se studenti, doktorandi, zaměstnanci a výzkumní pracovníci budou moci bez problémů pohybovat. Budou sdružovat různé oblasti odbornosti, platformy a zdroje s cílem vytvořit společné osnovy a moduly pro různé obory. Tyto osnovy budou velmi flexibilní a umožní studentům individualizovat si své vzdělávání, tj. zvolit si, kdy a kde budou studovat či na jaké škole získají „evropský“ diplom. Evropské univerzity rovněž přispějí k udržitelnému hospodářskému rozvoji regionů, v nichž se nacházejí, neboť jejich studenti budou úzce spolupracovat s podniky, místními orgány či akademickými a výzkumnými pracovníky při řešení problémů, se kterými se tyto regiony potýkají.

Pro prvních 17 Evropských univerzit je k dispozici rozpočet ve výši 85 milionů eur. Jednotlivé aliance obdrží v příštích letech až 5 milionů eur, jež jim umožní začít s prováděním svých plánů a připravit cestu pro další vysokoškolské instituce v EU. Jejich pokrok bude pozorně monitorován.

Tato první výzva – spolu s druhou výzvou, která bude vyhlášena letos na podzim – otestuje různé modely realizace nové koncepce Evropských univerzit a jejího potenciálu k posílení vysokoškolského vzdělávání. Komise navrhla na plný rozjezd Evropských univerzit v rámci programu Erasmus+ výrazné navýšení finančních prostředků v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027. Zatímco některé aliance jsou komplexní a zahrnují všechny obory, jiné jsou zaměřeny například na udržitelnost městských pobřežních oblastí, společenské vědy nebo celosvětové zdraví. Každá aliance se skládá v průměru ze sedmi vysokoškolských institucí ze všech částí Evropy, což přispívá k vytváření nových partnerství. Odráží se v tom rozdělení přihlášek obdržených z různých zemí.

Souvislosti

Evropská komise navrhla tuto novou iniciativu vedoucím představitelům Evropské unie před sociálním summitem v Göteborgu v listopadu 2017. V prosinci 2017 iniciativu schválila Evropská rada, jež vyzvala k vytvoření nejméně 20 Evropských univerzit do roku 2024. Iniciativa je rovněž součástí úsilí o vybudování Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025.

Koncepce Evropských univerzit byla vypracována společně s členskými státy, vysokoškolskými institucemi a studentskými organizacemi. V reakci na výzvu programu Erasmus+ „Evropské univerzity“, jež byla vyhlášena v říjnu 2018, se sešly přihlášky od 54 aliancí zahrnujících více než 300 vysokoškolských institucí z 28 členských států a dalších zemí, jež se účastní programu Erasmus+.

Částka 60 milionů eur, která byla původně na tuto novou iniciativu programu Erasmus+ vyčleněna, byla navýšena na 85 milionů eur. Takto je možné financovat sedmnáct aliancí oproti původně plánovaným dvanácti.

Další informace

Infopřehled

Iniciativa „Evropské univerzity“

Informace o výzvě k předkládání návrhů

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard