TZ EK: Sucho v Evropě: členské státy se dohodly na podpůrných opatřeních navržených Komisí

Publikováno: 28. 8. 2019

Brusel 28. srpna 2019 - Členské státy se dnes dohodly na řadě podpůrných opatření, která Komise navrhla s cílem zmírnit finanční obtíže, s nimiž se zemědělci potýkají v důsledku nepříznivého počasí, a zlepšit dostupnost krmiva.

Komisař odpovědný za oblast zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan uvedl: „Situaci již od počátku extrémních klimatických jevů pozorně sledujeme a jsme připraveni naše zemědělce podpořit. Komise je po celou dobu v úzkém kontaktu se všemi členskými státy a v případě potřeby urychleně reaguje. Dnešní opatření by měla zmírnit finanční dopady na evropské zemědělce a ochránit je před nedostatkem krmiv pro hospodářská zvířata.“

Opatření, na nichž dnes členské státy na schůzi výboru shodly, zahrnují možnost vyšších zálohových plateb a několik výjimečných odchylek od pravidel ekologizace, které by měly zemědělcům pomoci zajistit dostatečné množství krmiva pro jejich zvířata. Dotčení zemědělci budou moci získat vyšší procentní podíl plateb v rámci společné zemědělské politiky (SZP), aby se zlepšila jejich finanční situace. Konkrétně obdrží:

  • až 70 % svých přímých plateb v polovině října,
  • 85 % plateb na rozvoj venkova, jakmile bude balíček opatření na začátku září formálně přijat.

Budou také povoleny odchylky od určitých pravidel ekologizace, aby se zvýšila dostupnost krmiv. Bude tak možné:

  • považovat půdu ponechanou ladem za zvláštní plodinu nebo za plochu využívanou v ekologickém zájmu, přestože byla spásána nebo sklizena,
  • osévat meziplodiny jako čisté kultury (a nikoli jako směs plodin, jak je v současné době stanoveno), jsou-li určeny k tvorbě pastvin nebo výrobě krmiv,
  • zkrátit minimální dobu osmi týdnů stanovenou pro přítomnost meziplodin, aby pěstitelé mohli po svých meziplodinách včas zasít ozimé plodiny.

Další kroky

Balíček opatření by měl být v návaznosti na dnešní rozhodnutí formálně přijat na začátku září.

Komise bude ohledně dopadů sucha i nadále v kontaktu se všemi členskými státy.

Další informace 

Sucho v Evropě: Komise poskytuje evropským zemědělcům další podporu

Věstníky monitorování zemědělských zdrojů (program MARS)

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard