TZ EK: Studie: Obchod zajišťuje více než 36 milionů pracovních míst v celé EU

Publikováno: 27. 11. 2018

Brusel 27. listopadu 2018 - Dvě nové studie, které dnes zveřejnila Evropská komise, upozorňují na rostoucí význam vývozu z EU pro pracovní příležitosti v Evropě i mimo ni. Vývoz z EU do celého světa je důležitější než kdy dříve, protože zajišťuje 36 milionů pracovních míst po celé Evropě, což je o dvě třetiny více než v roce 2000. Na 14 milionech z těchto pracovních míst jsou ženy. Kromě toho vývoz z EU do světa vytváří v EU přidanou hodnotu ve výši 2,3 bilionu EUR.

Počet pracovních míst zajišťovaných vývozem se od roku 2014, kdy začalo funkční období této Komise, zvýšil o 3,5 milionu. Tato pracovní místa jsou v průměru o 12 % lépe placena než pracovní místa ve zbývající části hospodářství.

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová řekla: „Tato studie naprosto jasně ukazuje, že obchod znamená pracovní místa. Vývoz z EU do světa zjišťuje obživu obrovského a rostoucího počtu občanů ve všech koutech Evropy. Mezi těmi, jejichž pracovní místa zajišťuje obchod, je téměř 40 procent žen. Obchod EU zajišťuje rovněž miliony pracovních míst daleko za hranicemi EU, a to i v rozvojových zemích. Takže je to další důkaz toho, že obchod může být výhodný pro všechny: to, co je dobré pro nás, je dobré také pro naše partnery po celém světě.“

Zpráva, zveřejněná dnes, v Den obchodní politiky EU, obsahuje podrobné informační přehledy o výsledcích za každý členský stát EU. Vývoz vytváří a zajišťuje pracovní místa v celé EU a jejich počty se zvyšují. Největší nárůst od roku 2000 byl zaznamenán v Bulharsku (+312 %), na Slovensku (+213 %), v Portugalsku (+172 %), Litvě (+153 %), Irsku (+147 %), Estonsku (+147 %) a Lotyšsku (+138 %).

Dnes zveřejněné číselné údaje zdůrazňují významný pozitivní efekt přelévání v důsledku vývozu do světa. Když se vývozcům EU v jednom členském státě daří, mají z toho prospěch i pracovníci v jiných členských státech. Je tomu tak proto, že firmy dodávající zboží a poskytující služby v celém dodavatelském řetězci mají z toho také zisk, když jejich konečný zákazník prodá svůj konečný produkt v zahraničí. Jako příklad může posloužit to, že francouzský vývoz do zbytku světa zajišťuje kolem 627 000 pracovních míst v dalších členských státech.

Vývoz z EU do zemí po celém světě dále zajišťuje téměř 20 milionů pracovních míst mimo EU. Počet těchto pracovních míst se od roku 2000 více než zdvojnásobil. Například více než jeden milion pracovních míst ve Spojených státech je zajišťován produkcí amerického zboží a služeb, které jsou zahrnuty do vývozu z EU prostřednictvím globálních dodavatelských řetězců.

Studie rovněž zkoumá genderovou vyváženost a dospívá k závěru, že na pracovních místech zajišťovaných obchodem v EU je takřka 14 milionů žen.

Souvislosti

Evropská komise učinila obchodní politiku hlavní složkou strategie EU 2020. Vzhledem k rychle se měnícímu světovému ekonomickému prostředí je důležitější než kdy dříve plně chápat, jak obchodní toky ovlivňují zaměstnanost. Toho lze dosáhnout pouze shromažďováním komplexních, spolehlivých a srovnatelných informací a analýzou, které podpoří tvorbu politik na základě reálných údajů.

S tímto cílem Společné výzkumné středisko (JRC) Evropské komise a její Generální ředitelství pro obchod spolupracovaly na vytvoření publikace, jež má být cenným nástrojem pro tvůrce obchodní politiky a výzkumné pracovníky.

V návaznosti na první vydání z roku 2015 obsahuje zpráva řadu ukazatelů, které podrobně dokládají vztah mezi obchodem a zaměstnaností za EU jako celek a za každý členský stát EU s využitím světové databáze vstupů a výstupů za rok 2016 jako hlavního zdroje údajů. Tyto informace byly doplněny údaji o zaměstnanosti podle věku, kvalifikace a pohlaví. Všechny ukazatele se týkají vývozu z EU do zbytku světa, a tak ozřejmují dosah tvorby obchodní politiky EU.

Další informace

Zpráva s podrobnějšími zjištěními

Interaktivní mapa (informační přehledy o 28 zemích a jeden informační přehled o EU): kolik pracovních míst zajišťuje vývoz ve vaší zemi?

Úplná studie – údaje a grafy

Studie o obchodu a příjmech

Poznámka ekonoma – údaje ze studie, vysvětlené

Zpráva z roku 2015

Stránka akce Evropského dne obchodní politiky

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard