TZ EK: Re-open EU: Komise spouští stránky, jež pomohou k bezpečnému obnovení cestování a cestovního ruchu v EU

Publikováno: 19. 6. 2020

15. červen 2020, Brusel - Komise dnes spouští internetovou platformu „Re-open EU“, jež má umožnit bezpečné obnovení cestování a cestovního ruchu v celé Evropě. Bude poskytovat aktualizované informace o situaci na hranicích a dostupných dopravních prostředcích a službách cestovního ruchu v členských státech. Stránky Re-open EU budou obsahovat i praktické informace, které členské státy poskytnou o cestovních omezeních, opatřeních týkajících se veřejného zdraví a bezpečnosti, jako je omezení fyzického kontaktu nebo nošení roušek, a další užitečné informace o nabídkách v oblasti cestovního ruchu v EU a v jednotlivých členských státech. Díky tomu se budou moci Evropané při plánování dovolené a cestování během léta a v následujícím období zodpovědně a informovaně rozhodovat s ohledem na přetrvávající rizika spojená s koronavirem.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh, uvedl: „Vnitřní hranice EU se po několika týdnech, kdy byl volný pohyb osob omezen, znovu otevírají. Stránky Re-open EU, které dnes spouštíme, poslouží cestujícím jako snadno přístupný a spolehlivý zdroj informací, díky němuž budou moci s jistotou plánovat své cesty a vyhnout se na nich rizikům. Budou užitečné také pro majitele malých restaurací a hotelů i pro města v celé Evropě, neboť jim umožní inspirovat se jinými inovativními řešeními.“

Marija Gabrielová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, která je rovněž odpovědná za Společné výzkumné středisko, doplnila: „Evropa oplývá bohatým kulturním dědictvím, které představuje jedno z jejích hlavních lákadel. Ale kvůli tomu, že v minulých měsících nebylo možné cestovat a většina míst zůstala uzavřena, kultura a cestovní ruch těžce utrpěly. Platforma Re-open EU poskytuje aktualizované nejnutnější informace k tomu, abychom znovu mohli začít Evropu bezpečně poznávat.“

Platforma Re-open EU je součástí balíčku Komise v oblasti cestovního ruchu a dopravy ze dne 13. května 2020, jehož smyslem je obnovit důvěru cestujících v EU a napomoci bezpečné obnově evropského cestovních ruchu v souladu s nezbytnými bezpečnostními opatřeními. Nová platforma, která je k dispozici i jako verze pro mobilní telefony (internetová aplikace), funguje jako důležité vodítko pro všechny cestující v EU, jelikož shromažďuje aktuální informace od Komise a členských států na jednom místě. Umožní lidem vyhledat si prostřednictvím interaktivní mapy informace týkající se konkrétního členského státu EU, aktuality o situaci v dané zemi i praktické rady. Bude snadno dostupná prostřednictvím aplikace nebo na internetových stránkách a bude k dispozici ve 24 úředních jazycích EU.

Kromě toho platforma obsahuje informace o systémech sponzorských poukazů, které spotřebitelům umožňují, aby vyjádřili podporu svým oblíbeným hotelům a restauracím tím, že zakoupí poukazy na pobyt či jídlo v době po jejich znovuotevření. Napomůže se tím evropskému odvětví pohostinství po zrušení omezení a otevření hranic. Díky sponzorským poukazům překlenou podniky finanční problémy tím, že přesunou poskytnutí služeb na pozdější datum. Částka zaplacená zákazníkem jde přímo poskytovateli služeb. Vytvořením těchto specializovaných stránek by Komise chtěla přispět k lepšímu propojení zúčastněných podniků a potenciálních zákazníků, a to zejména při cestách do zahraničí.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že evropská digitální platforma Europeana otevírá sekci Discovering Europe – přehlídku uměleckých děl a fotografií některých z nejikoničtějších míst Evropy. Kromě toho bude na portálu Europeana Pro vytvořeno specializované rozhraní pro cestovní ruch, kde se mohou odborníci v oblasti kulturního dědictví informovat o iniciativách na podporu cestovního ruchu v celé EU.

SOUVISLOSTI

Komise v rámci svého balíčku opatření týkajícího se cestovního ruchu a dopravy v roce 2020 a v dalších letech, který byl přijat 13. května 2020, ohlásila, že budou spuštěny zvláštní internetové stránky, jež mají cestujícím poskytovat veškeré důležité informace pro bezpečné cestování v EU. Komise také oznámila svůj záměr využít dynamiky systémů sponzorských poukazů a spolupracovat s orgány členských států, místními organizacemi působícími v oblasti cestovního ruchu a podniky, aby se tyto iniciativy znásobily a rozšířily.

Ministři odpovědní za oblast cestovního ruchu o spuštění specializované platformy Re-open EU hovořili poprvé během videokonference 20. května a velmi tuto iniciativu uvítali. Na stránkách Re-open EU, které vytvořilo Společné výzkumné středisko Komise, jsou k dispozici aktualizované informace ohledně zhruba 30 ukazatelů k oblastem dopravy, veřejného zdraví a cestovního ruchu. Tyto informace, jež poskytují členské státy, jsou doplňovány údaji Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.

Dne 11. června 2020 zveřejnila Komise doporučení, aby po 30. červnu byla částečně a postupně zrušena omezení cest do EU, a vyzvala členské státy, aby do 15. června zrušily omezení volného pohybu a kontroly na vnitřních hranicích vzhledem k tomu, že zdravotní situace v EU se zlepšuje a členské státy uplatňují omezení fyzického kontaktu a další opatření týkající se zdraví.

Prostřednictvím stránek Re-open EU poskytuje Komise rovněž relevantní informace o nabídkách v oblasti cestovního ruchu v různých členských státech, mimo jiné také o iniciativách EU, jako je „Evropské hlavní město inteligentního cestovního ruchu“, „Evropské turistické destinace nejvyšší kvality“ a „Evropské hlavní město kultury“.

Další informace

Stránky Re-open EU

Europeana

Discovering Europe

Europeana Pro

Balíček opatření v oblasti cestovního ruchu a dopravy

Sdělení o třetím posouzení uplatňování dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné

Evropská spotřebitelská centra – poradenství a pomoc pro spotřebitele v Evropě

Stránky Evropské komise: Opatření v reakci na koronavirus

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV