TZ EK: První rok nařízení o ochraně údajů: 73 % Evropanů slyšelo alespoň o jednom ze svých práv

Publikováno: 17. 6. 2019

Brusel 13. června 2019 - Evropská komise dnes u příležitosti bilanční akce pořádané k prvnímu výročí uplatňování obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) zveřejnila výsledky zvláštního průzkumu Eurobarometr o ochraně údajů. Z výsledků vyplývá, že Evropané jsou poměrně dobře obeznámeni s novými pravidly na ochranu údajů i se svými právy a že ví o existenci úřadů pro ochranu údajů ve své zemi, na které se mohou v případě porušení svých práv obrátit.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, uvedl: „Občané EU znají svá digitální práva stále lépe, což je dobrá zpráva. Ale pouze tři z deseti Evropanů slyšeli o všech těchto nových právech. Pro společnosti je důvěra zákazníků tvrdou měnou a tato důvěra se odvíjí od toho, že zákazníci chápou nastavení ochrany soukromí v dané společnosti a mají v něj důvěru. Povědomí o těchto právech je předpokladem k jejich uplatňování. Na jasnějším a jednodušším uplatňování pravidel na ochranu osobních údajů mohou obě strany jen vydělat.“

Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, k tomu doplnila: „Pomoci Evropanům získat znovu kontrolu nad svými osobními údaji je jednou z našich největších priorit. Avšak z 60 % Evropanů, kteří prohlášení o ochraně soukromí skutečně čtou, jich jen 13 % dočte tato prohlášení do konce. Tato prohlášení jsou totiž příliš dlouhá nebo složitá. Znovu proto vyzývám všechny internetové společnosti, aby uváděly prohlášení o ochraně soukromí, která jsou stručná, transparentní a srozumitelná pro všechny uživatele. Rovněž vyzývám všechny Evropany, aby svá práva na ochranu údajů využívali a optimalizovali si nastavení ochrany soukromí.

Výsledky průzkumu Eurobarometr, které vychází z názoru 27 000 dotázaných Evropanů, ukazují, že 73 % respondentů slyšelo alespoň o jednom ze šesti práv, na něž byli dotazováni a která jsou nařízením GDPR zaručena. Nejlepší povědomí měli občané o právu na přístup k vlastním údajům (65 %), právu na opravu chybných údajů (61 %), právu vznést námitku proti zasílání přímého marketingu (59 %) a právu na výmaz vlastních údajů (57 %).

Kromě toho 67 % respondentů ví o nařízení GDPR a 57 % má povědomí o existenci úřadu pro ochranu údajů ve své zemi. Z výsledků dále vyplývá, že ochrana údajů je zdrojem znepokojení, jelikož 62 % respondentů se obává, že nad svými osobními internetovými údaji nemá úplnou kontrolu.

Evropská komise dnes také u příležitosti prvního výročí používání nařízení GDPR pořádá za přítomnosti komisařky Jourové akci pro vnitrostátní a unijní orgány a podniky.

Další kroky

Komise dnes zahajuje informační kampaň, která má motivovat občany, aby četli prohlášení o ochraně soukromí a aby si optimalizovali nastavení ochrany soukromí tak, aby sdíleli pouze údaje, které sdílet chtějí.

Komise také v roce 2020 podá o uplatňování nařízení GDPR zprávu.

Souvislosti

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je jednotný soubor pravidel, který spočívá ve společném přístupu EU k ochraně osobních údajů a je přímo použitelný v členských státech. Posiluje důvěru tím, že vrací občanům kontrolu nad jejich osobními údaji, a zároveň zaručuje volný tok osobních údajů mezi členskými státy EU. Ochrana osobních údajů je v Evropské unii základním právem.

Nařízení GDPR je použitelné od 25. května 2018. Téměř všechny členské státy od té doby upravily podle nařízení GDPR své vnitrostátní právní předpisy. Za prosazování nových pravidel odpovídají vnitrostátní úřady pro ochranu údajů, které díky novým mechanismům spolupráce a Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů lépe koordinují své činnosti. V rámci podpory provádění nových pravidel vydávají k hlavním aspektům nařízení GDPR pokyny.

Dnešní bilanční akce sestává ze tří panelových diskusí:

  • Panel 1 – Jak účinné je prosazování právních předpisů?
  • Panel 2 – Ochrana údajů jako obchodní příležitost
  • Panel 3 – Jak jednotlivci využívají svá nová práva?

Další informace

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard