TZ EK: Přelomová dohoda ochrání 100 evropských zeměpisných označení v Číně

Publikováno: 6. 11. 2019

Brusel 6. listopadu 2019 - EU a Čína dnes uzavřely jednání o dvoustranné dohodě, která má ochránit 100 evropských zeměpisných označení v Číně a 100 čínských zeměpisných označení v EU proti napodobeninám a neoprávněnému užívání. Očekává se, že tato přelomová dohoda přinese oběma stranám obchodní výhody a poptávku po vysoce kvalitních produktech. V rámci naplňování závazku z posledního summitu EU a Číny v dubnu 2019 je tato dohoda konkrétním příkladem spolupráce mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou a odráží otevřenost obou stran a dodržování mezinárodních pravidel, která jsou základem jejich obchodních vztahů.

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan k tomu uvedl: „Kvalita produktů se zeměpisným označením EU si získala celosvětové renomé. Jelikož spotřebitelé věří původu a autentičnosti těchto výrobků, jsou ochotni zaplatit vyšší cenu, což zemědělcům přináší další výhody. Dohoda je důkazem našeho závazku úzce spolupracovat s globálními obchodními partnery, mezi něž Čína patří. Je oboustranně výhodná, posiluje obchodní vztahy a přináší prospěch zemědělskému a potravinářskému průmyslu, jakož i zákazníkům v obou zemích.

Čína je druhou nejvýznamnější destinací, do které EU vyváží zemědělsko-potravinářské výrobky, přičemž hodnota vývozu za dvanáctiměsíční období od září 2018 do srpna 2019 dosáhla 12,8 miliardy eur. Devítiprocentní podíl na celkovém objemu unijního vývozu produktů s chráněným zeměpisným označením, včetně vína, zemědělsko-potravinářských produktů a lihovin, činí z Číny druhou nejvýznamnější destinaci i v této oblasti.

Pro evropské potraviny a nápoje má čínský trh rychle rostoucí potenciál, převážně díky pokračujícímu nárůstu střední třídy, která si oblíbila věhlasné, vysoce kvalitní a pravé evropské výrobky. Čína rovněž disponuje vlastním dobře fungujícím systémem zeměpisného označování, jehož součástí jsou i speciality, které díky této dohodě budou nyní evropští spotřebitelé moci objevovat.

Na seznamu zeměpisných označení EU, jež budou v Číně chráněna, jsou produkty jako Cava, Champagne, Feta, Irish Whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma a Queso Manchego. Mezi čínské výrobky zase patří například Pixian Dou Ban (fazolová pasta Pixian), Anji Bai Cha (bílý čaj Anji), Panjin Da Mi (rýže Panjin) a Anqiu Da Jiang (zázvor Anqiu).

Po uzavření jednání bude nyní dohoda podrobena právnímu přezkumu. Na straně EU bude poté na Evropském parlamentu a Radě, aby udělily svůj souhlas. Očekává se, že dohoda vstoupí v platnost před koncem roku 2020.

Po čtyřech letech od jejího vstupu v platnost se působnost dohody rozšíří o dalších 175 zeměpisných označení z obou spolupracujících zemí. Na tyto názvy se uplatní stejné registrační postupy jako na původních 100 názvů, které jsou již v dohodě zapsány (tj. posouzení a zveřejnění připomínek).

Spolupráce EU a Číny v oblasti zeměpisných označení byla zahájena před více než 10 lety (v roce 2006) a výsledkem byla registrace a ochrana 10 zeměpisných označení obou zemí v roce 2012. Právě tento krok se stal odrazovým můstkem pro stávající spolupráci.

Souvislosti

Režimy jakosti EU mají za cíl chránit názvy specifických produktů s cílem propagovat jejich jedinečné vlastnosti vyplývající z jejich zeměpisného původu či tradičního know-how. Představují jeden z velkých úspěchů evropského zemědělství, kdy více než 3 300 názvů produktů z EU bylo registrováno buď jako chráněné zeměpisné označení (CHZO) nebo chráněné označení původu (CHOP). Dále je v EU chráněno přibližně 1 250 názvů pocházejících ze zemí mimo EU, převážně díky dvoustranným dohodám, jako je tato s Čínou. Trh se zeměpisnými označeními EU má hodnotu přibližně 74,8 miliardy eur. Společně představují 15,4 % celkového vývozu potravin a nápojů z EU.

Další informace

Společné tiskové prohlášení komisaře Phila Hogana a ministra Zhonga Shana k uzavření jednání o dohodě mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně

Seznam evropských zeměpisných označení, která budou chráněna

Seznam čínských zeměpisných označení, která budou chráněna

Informativní přehled o dohodě

100 evropských zeměpisných označení získá ochranu v Číně

Obchod se zemědělskými a potravinářskými výrobky mezi EU a Čínou

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard