TZ EK: Podle nového průzkumu více než polovina spotřebitelů v EU myslí při nákupech na životní prostředí

Publikováno: 29. 11. 2019

Evropská komise dnes zveřejnila srovnávací přehled podmínek pro spotřebitele za rok 2019. Vyplývá z něj, že celkové rozdíly v podmínkách pro spotřebitele se mezi jednotlivými regiony EU zmenšují, že spotřebitelé si více uvědomují svoji environmentální stopu a že díky pravidlům na ochranu spotřebitele roste důvěra v trh.

Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, uvedla: „Z nejnovějších čísel vyplývá, že více než 70 % spotřebitelů chová důvěru v to, že obchodníci respektují jejich práva. Vyplývá z nich ale také, že ve zlepšování podmínek pro spotřebitele a v posilování důvěry nesmíme polevit. A nová politika pro spotřebitele vskutku postavení spotřebitelů i příslušných veřejných orgánů dále posílí. S potěšením kvituji, že lidé si při nákupech stále více uvědomují svoji environmentální stopu. Blíží se Vánoce a já apeluji na spotřebitele, aby nakupovali u důvěryhodných obchodníků, aby se obeznámili se svými právy a aby se při svých nákupech chovali zodpovědně.“

Hlavní zjištění:

  • Povědomí o globálním oteplování a kontaminaci plasty se zvyšuje a v rámci průzkumu se zjistilo, že rostoucí podíl spotřebitelů v EU zvažuje při svých nákupech dopad na životní prostředí. Ekologicky uvědomělejší jsou spotřebitelé v jižních (59 %) a východních zemích EU (57 %). Jasná většina obchodníků (71 %) se domnívá, že environmentální tvrzení týkající se výrobků či služeb v jejich odvětví jsou spolehlivá.
  • Spotřebitelské podmínky v západní Evropě se zhoršují, ale v jiných částech EU se nadále zlepšují, přičemž v případě jižních a východních zemí se zmenšují rozdíly oproti průměru EU. Rozdíl mezi zemí s nejvyšším (Švédsko, 71 %) a nejnižším (Chorvatsko, 53 %) hodnocením je ale i nadále značný.
  • Více než 70 % spotřebitelů v EU důvěřuje obchodníkům, pokud jde o dodržování spotřebitelských práv. Tomuto trendu odpovídá zjištění, že více než 70 % obchodníků považuje za snadné dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele. Kromě toho většina obchodníků v EU pozitivně vnímá prosazování právních předpisů v oblasti bezpečnosti spotřebitelů a výrobků ve svém odvětví. Nejlépe hodnoceno je prosazování právních předpisů v oblasti bezpečnosti výrobků, kde tři čtvrtiny obchodníků oceňují monitorování ze strany orgánů veřejné moci.
  • Podíl spotřebitelů, kteří nakupují on-line, dosáhl v roce 2018 úrovně přibližně 60 % a nadále roste, a to i přes výrazné rozdíly v rozmezí od 84 % v Dánsku po přibližně 20 % v Rumunsku a Bulharsku. Důvěra spotřebitelů při přeshraničním nakupování v jiných zemích EU je však výrazně nižší (48 %) než v případě domácích nákupů přes internet (72 %).

Souvislosti

Srovnávací přehled podmínek pro spotřebitele sleduje podmínky pro spotřebitele v jednotlivých členských státech v těchto třech oblastech:

1. znalosti a důvěra;

2. dodržování a prosazování předpisů;

3. stížnosti a řešení sporů.

Zkoumá se rovněž pokrok v integraci maloobchodního trhu EU a v elektronickém obchodu. Hlavním zdrojem údajů jsou reprezentativní průzkumy mezi spotřebiteli a obchodníky v členských státech EU, jakož i na Islandu a v Norsku.

Další informace

Více informací o srovnávacím přehledu podmínek pro spotřebitele, srovnávacím přehledu podmínek pro spotřebitele za rok 2019 a příslušný informativní přehled naleznete zde.

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_19_6355

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard