TZ EK: Po téměř 20 letech se z EU do Koreje začíná opět vyvážet hovězí maso

Publikováno: 1. 10. 2019

Brusel 27. září 2019 - Po téměř 20 letech zrušila Korejská republika omezení dovozu hovězího masa a výrobků z hovězího masa z některých členských států Evropské unie. Jako první obnovili svůj vývoz výrobci z Dánska a Nizozemska.

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová k tomu uvedla: „V obchodu nejde jen o obchodní dohody. Po mnoha letech tvrdé práce tato zpráva znamená, že nizozemští a dánští zemědělci získají pro své hovězí maso nový trh. Tím se opět ukázal přínos EU pro naše zemědělství.“

Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis oznámení uvítal a zdůraznil, že „jde o další signál, že obchodní partneři uznávají vítězství nad BSE a že kvalita hovězího masa a výrobků z hovězího masa z EU je uznávána na celém světě. Další přístup na tento důležitý trh je pro výrobce z EU vynikající zpráva!“

Evropský komisař pro zemědělství Phil Hogan doplnil: „Jedná se o velmi vítaný krok a významný projev důvěry jihokorejských orgánů v bezpečnost a kvalitu evropského hovězího masa. Doufám, že po potvrzení přístupu pro dánské a nizozemské hospodářské subjekty brzy získají povolení pro vývoz na tento důležitý a cenný trh i jejich protějšky v jiných členských státech EU. Zajištění přístupu pro ostatní členské státy EU bude pro Evropskou komisi ve dvoustranných obchodních vztazích s Koreou i nadále prioritou.“

Otevření korejského trhu bylo možné díky vytrvalému společnému úsilí Evropské komise a členských států EU. Odstranění omezení obchodu uvalených v roce 2001 v reakci na výskyt bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) je známkou zasloužené důvěry v komplexní, mnohovrstevný a velmi účinný systém bezpečnosti potravin a kontroly zdraví zvířat v EU. Komise bude i nadále úzce spolupracovat s korejskými orgány s cílem zajistit přístup na trh pro zbývající členské státy, které dosud na schválení vývozu hovězího masa a výrobků z hovězího masa čekají. Na schůzce k sanitárním a fytosanitárním otázkám konané 4. září 2019 korejské orgány ujistily, že stávající žádosti členských států EU (jiných než Dánsko a Nizozemsko) budou včas vyřízeny.

EU a Koreu pojí od roku 2011 obchodní dohoda a Evropská komise věří, že obě strany budou moci její potenciál plně využít.

Obchodní dohoda mezi EU a Koreou pomohla posílit vzájemné vztahy, vyřešit četné obchodní překážky na obou stranách a zvýšit dvoustranný obchod se zemědělskými a potravinářskými výrobky o 10 % ročně. Hygienická omezení, jež se týkají dánského a nizozemského hovězího masa, se nyní ruší a výrobci z těchto zemí budou moci konečně profitovat ze snížených celních sazeb, které tato dohoda upravuje.

Další informace

Obchodní vztahy mezi EU a Koreou

Systém EU pro bezpečnost potravin

Zemědělský vývoz EU

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard