TZ EK: Obecné nařízení o ochraně údajů: rok poté

Publikováno: 23. 5. 2019

Brusel 22. května 2019 - Dne 25. května 2019 uplyne jeden rok od nabytí účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Při této příležitosti vydali místopředseda Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip a komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová následující prohlášení:

„25. května slaví výročí nová evropská pravidla v oblasti ochrany údajů – obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR. Tato přelomová pravidla nejenže adaptovala Evropu na digitální věk, ale stala se také vzorem po celém světě.

Hlavním cílem pravidel je posílit postavení občanů a pomoci jim získat větší kontrolu nad svými osobními údaji. To se již děje, neboť lidé začínají svá nová práva využívat a více než dvě třetiny Evropanů už o nařízení slyšely.

Také podniky mají nyní prospěch z jednoho souboru pravidel, která platí v celé Unii. Daly si v této oblasti věci do pořádku, což posílilo jak bezpečnost údajů, tak jejich vztahy se zákazníky založené na důvěře.

Nařízení GDPR umožňuje příslušným úřadům účinně zasahovat proti porušování předpisů. Například během jednoho roku zaevidoval nově zřízený Evropský sbor pro ochranu osobních údajů více než 400 přeshraničních případů v celé Evropě. To svědčí o dalším přínosu nařízení GDPR, ochrana údajů se totiž nezastaví na státních hranicích.

Povědomí občanů se zvyšuje a to je velmi povzbudivé. Z nových statistik vyplývá, že téměř šedesát procent lidí ví, že v jejich zemi existuje úřad pro ochranu údajů. Od roku 2015, kdy se tak vyjádřilo čtyřicet procent respondentů, tedy jde o výrazný nárůst. Úřady pro ochranu údajů hrají zásadní úlohu při dosahování cílů nařízení GDPR v praxi.

Tento nový právní předpis se stal evropskou regulační základnou, která utváří náš postup v mnoha dalších oblastech. Ať už jde o umělou inteligenci, rozvoj sítí 5G nebo integritu našich voleb, přispívají silná pravidla pro ochranu údajů k rozvoji našich politik a technologií založených na důvěře občanů.

Zásady nařízení GDPR rezonují rovněž za hranicemi Evropy. Od Chile po Japonsko, od Brazílie po Indii, od Argentiny po Indonésii, od Tuniska po Keňu vznikají nové zákony na ochranu soukromí,

které stojí na silných zárukách, vymahatelných individuálních právech a nezávislých orgánech dohledu.Toto sbližování nabízí nové příležitosti k podpoře toků údajů založených na důvěře a bezpečnosti.

Nařízení GDPR změnilo situaci v Evropě i mimo ni. Jeho dodržování je však dynamický proces, který se neuskuteční přes noc. Naší klíčovou prioritou pro nadcházející měsíce je zajistit jeho řádné a jednotné uplatňování v členských státech. Vyzýváme členské státy, aby ctily literu i ducha nařízení GDPR s cílem vytvořit předvídatelné prostředí a zabránit zbytečné zátěži pro zúčastněné strany, zejména malé a střední podniky. Budeme rovněž nadále úzce spolupracovat s Evropským sborem pro ochranu údajů, příslušnými úřady jednotlivých států, podniky i občanskou společností s cílem řešit nejpalčivější otázky a usnadnit provádění nových pravidel.“

Souvislosti

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je jednotný soubor pravidel spočívající ve společném přístupu EU k ochraně osobních údajů a přímo použitelný v členských státech. Posiluje důvěru tím, že vrací občanům kontrolu nad jejich osobními údaji, a zároveň zaručuje volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy EU. Ochrana osobních údajů je v Evropské unii základním právem.

Nařízení GDPR je použitelné od 25. května 2018. Téměř všechny členské státy od té doby upravily podle nařízení GDPR své vnitrostátní právní předpisy. Za prosazování nových pravidel odpovídají vnitrostátní úřady pro ochranu údajů, které díky novým mechanismům spolupráce a Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů lépe koordinují své činnosti. V rámci podpory provádění nových pravidel vydávají pokyny k hlavním aspektům nařízení GDPR.

Komise vyhodnotí rok uplatňování nařízení GDPR na akci, jež by se měla konat 13. června. Jak stanoví nařízení GDPR, Komise předloží zprávu o uplatňování nových pravidel v roce 2020.

Dnes budou zveřejněny první výsledky zvláštního průzkumu Eurobarometr o ochraně údajů, ve kterém byly shromážděny názory více než 27 000 lidí z celé EU. Evropská komise zveřejní kompletní výsledky průzkumu Eurobarometr na výroční akci dne 13. června.

Další informace

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard