TZ EK: Obchodní dohoda mezi EU a Vietnamem vstupuje v platnost

Publikováno: 3. 8. 2020

31. červenec, Brusel - Od zítřka, tedy 1. srpna, se sníží cla na vývoz z EU do Vietnamu. Okamžitě se tak projeví začátek platnosti obchodní dohody mezi EU a Vietnamem, která postupně zruší cla na 99 % veškerého zboží, se kterým obě strany obchodují.

Zjednoduší se rovněž podnikání evropských společností ve Vietnamu: nyní budou moci investovat a ucházet se o státní zakázky za stejných podmínek jako jejich vietnamští konkurenti. V rámci nové dohody jsou hospodářské přínosy provázány se zárukami dodržování pracovních práv, ochrany životního prostředí a Pařížské dohody o klimatu prostřednictvím silných, právně závazných a vymahatelných ustanovení o udržitelném rozvoji.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Evropské hospodářství nyní potřebuje každou příležitost k tomu, aby obnovilo svou sílu po krizi způsobené koronavirem. Obchodní dohody, jako je nynější dohoda s Vietnamem, která dnes nabývá účinnosti, nabízejí našim podnikům příležitost získat přístup na rozvíjející se trhy a vytvářet pracovní místa pro Evropany. Pevně věřím, že díky této dohodě budou rovněž vietnamští občané profitovat z více prosperující ekonomiky a pozitivních změn a silnějších pracovních a občanských práv ve své zemi.“

Komisař pro obchod Phil Hogan k tomu dodal: „Vietnam je nyní součástí klubu 77 zemí, které obchodují s EU za bilaterálně dohodnutých preferenčních podmínek. Dohoda posiluje hospodářské vazby EU s dynamickým regionem jihovýchodní Asie a má významný hospodářský potenciál, který přispěje k oživení po krizi způsobené koronavirem. Ukazuje však také, že obchodní politika může představovat pozitivní sílu. Vietnam již díky našim obchodním rozhovorům vynaložil značné úsilí o zlepšení svých pracovních práv a věřím, že bude pokračovat v potřebných reformách.“

Dohoda mezi EU a Vietnamem je nejkomplexnější obchodní dohodou, kterou EU uzavřela s rozvojovou zemí. V plné míře zohledňuje rozvojové potřeby Vietnamu a poskytuje mu v této souvislosti delší, desetileté období na odstranění cel na dovoz z EU. Mnoho důležitých vývozních produktů EU, jako jsou léčivé přípravky, chemické látky nebo strojní zařízení, však bude při dovozu osvobozeno od cla již ode dne vstupu dohody v platnost. Zemědělsko-potravinářské produkty, jako je hovězí maso nebo olivový olej, budou osvobozeny od cel za tři roky. Cla na mléčné výrobky, ovoce a zeleninu pak budou zrušena nejpozději za pět let. Komplexní ustanovení o sanitární a fytosanitární spolupráci umožní zlepšit přístup podniků z EU na trh prostřednictvím transparentnějších a rychlejších postupů. Dohoda rovněž obsahuje zvláštní ustanovení ohledně regulačních překážek pro vývoz automobilů z EU a poskytuje ochranu před napodobováním pro 169 tradičních evropských potravin a nápojů se zeměpisným označením (např. sýr Roquefort, vína Porto a Jerez, lihovina Irish Cream nebo šunka Prosciutto di Parma).

Obchodní dohoda zároveň vyjadřuje silný závazek obou stran k ochraně životního prostředí a sociálních práv. Stanoví přísné normy v oblasti práce, ochrany spotřebitelů a životního prostředí a zajišťuje, aby při podpoře obchodu a lákání investic nedocházelo k nežádoucímu podbízení.

V dohodě se obě strany zavázaly k ratifikaci a provádění osmi základních úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP) a dodržování, prosazování a účinnému provádění zásad MOP týkajících se základních práv při práci, dále k provádění Pařížské dohody a dalších mezinárodních dohod o životním prostředí a jednání ve prospěch udržitelné ochrany volně žijících a planě rostoucích druhů, biologické rozmanitostí, lesnictví a rybolovu a k zapojení nezávislé občanské společnosti do monitorování realizace těchto závazků oběma stranami. Vietnam již při plnění těchto závazků pokročil: v červnu 2019 ratifikoval Úmluvu MOP č. 98 o kolektivním vyjednávání a v červnu 2020 Úmluvu MOP č. 105 o odstranění nucené práce. V listopadu 2019 rovněž přijal revidovaný zákoník práce a potvrdil, že do roku 2023 ratifikuje zbývající základní úmluvu MOP o nucené práci.

Obchodní dohoda rovněž obsahuje institucionální a právní vazbu na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, která umožňuje přijmout příslušná opatření v případě závažného porušování lidských práv.

Vstupu obchodní dohody v platnost předcházelo její schválení členskými státy EU v Radě a její podpis v červnu 2019 a schválení Evropským parlamentem v únoru 2020.

Souvislosti

Vietnam je po Singapuru druhým největším obchodním partnerem EU v rámci Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Vzájemný obchod se zbožím dosáhl v roce 2019 výše 45,5 miliardy eur, u služeb tato hodnota v roce 2018 činila přibližně 4 miliardy eur.

Hlavními vývozními artikly z EU do Vietnamu jsou jednak špičkové technologické produkty včetně elektrických strojů a zařízení, letadel a automobilů, jednak farmaceutické výrobky. Vietnam vyváží do EU zejména elektronické výrobky, obuv, textil a oděvy, dále pak kávu, rýži, mořské plody a nábytek.

EU je jedním z největších zahraničních investorů ve Vietnamu – v roce 2018 činil celkový objem přímých zahraničních investic 7,4 miliardy eur. Většina investic EU se týká průmyslového zpracování a výroby.

Po nedávné dohodě se Singapurem je dohoda s Vietnamem druhou obchodní dohodou, kterou EU uzavřela s členským státem ASEAN. Představuje významný milník ve spolupráci EU s Asií a doplňuje stávající dohody s Japonskem a Korejskou republikou.

 

Další informace

Zpráva: Obchodní dohoda mezi EU a Vietnamem

Internetové stránky věnované obchodní dohodě mezi EU a Vietnamem

Informativní přehledy: výhody obchodní dohody mezi EU a Vietnamemzemědělstvínormy a hodnoty

Příklady malých evropských společností, které s Vietnamem obchodují

Obchod ve vašem městě: podrobné infopřehledy o obchodu jednotlivých zemí EU s Vietnamem

Infografika

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV