TZ EK: Nový nástroj umožní zemím EU zakročit proti podvodům v oblasti DPH a vrátit do veřejných rozpočtů miliardy eur

Publikováno: 15. 5. 2019

Brusel 15. května 2019 - Nový systém umožní členským státům rychlou výměnu a společné zpracování dat o DPH, což povede k dřívějšímu odhalení podezřelých sítí.

Nový nástroj se nazývá „analýza transakčních sítí“ (TNA). Přichází poté, co se v médiích opět objevily reportáže odhalující obrovské škody, které podvody v oblasti DPH způsobují veřejným financím, a to, jak kriminální gangy dosahují zisků na úkor poctivých daňových poplatníků. Tento nástroj je součástí dlouhodobého úsilí Komise o zavedení moderního systému DPH odolného proti podvodům. 

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici prohlásil: „Podvody v oblasti DPH aktuálně představují pro naše veřejné finance jeden z hlavních problémů. Jejich eliminace by měla být pro vlády zemí EU prioritou. Díky tomuto novému nástroji budou úřady schopny rychleji odhalovat podezřelé aktivity a reagovat na ně. Stále však platí, že je třeba hlubší a fundamentálnější reforma systému DPH v EU, aby se dokázal vypořádat s obrovským objemem obchodu, který probíhá přes hranice v rámci EU.“ 

K podvodu s DPH může dojít během chvilky, takže je nesmírně důležité, aby členské státy disponovaly nástroji, které jim umožní jednat co nejrychleji a nejefektivněji. Díky nástroji TNA, který začaly členské státy používat dnes, získají daňové orgány rychlý a snadný přístup k informacím o přeshraničních transakcích, a ty jim umožní rychle konat na základě upozornění na potenciální podvod. 

TNA vznikl díky úzké spolupráci mezi členskými státy a Komisí. Tento nástroj rovněž umožní podstatně těsnější spolupráci odborníků celoevropské sítě pro boj proti podvodům zvané Eurofisc a jejich společnou analýzu informací, takže budou úřady schopny odhalit karuselový podvod v oblasti DPH a zakročit proti němu s maximální rychlostí a efektivitou. TNA zintenzivní spolupráci a výměnu informací mezi vnitrostátními daňovými orgány, a členové Eurofiscu tak budou moci konfrontovat jeho informace s rejstříky trestů, databázemi a informacemi v držení Europolu a úřadu OLAF, určenému k boji s podvody v EU, a koordinovat přeshraniční šetření.

Odborníci na boj proti podvodům z členských států účastnících se programu TNA se v těchto dnech sešli, aby se dohodli na tom, jak bude nástroj fungovat a jak budou shromážděné informace v budoucnu využity.

Souvislosti

Společný systém DPH hraje na evropském jednotném trhu významnou roli. DPH představuje významný a rostoucí zdroj příjmů členských států EU. Její objem v roce 2015 dosáhl více než 1 bilionu eur, což odpovídá 7 % HDP EU. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů rozpočtu EU. Jakožto daň ze spotřeby patří mezi formy zdanění, které nejvíce prospívají ekonomickému růstu. 

Komise soustavně prosazuje reformu systému DPH, aby byl odolnější vůči podvodům. K pokroku došlo, pokud jde o dohodu na nových pravidlech o DPH z online tržeb a na efektivnějších pravidlech pro výměnu informací a spolupráci mezi členskými státy. Pokrok je naopak pomalý u návrhů Komise na vytvoření jednotné oblasti DPH v EU, jež by byla vstřícná pro podnikatele a odolnější vůči podvodům. Zásadní reforma současného systému byla předložena v říjnu 2017.

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard