TZ EK: Nakupování přes internet: Komise a orgány pro ochranu spotřebitele naléhavě vyzývají obchodníky, aby při informování zákazníků dodržovali právní předpisy EU

Publikováno: 5. 2. 2020

Evropská komise dne 31. 1. 2020  zveřejnila výsledky celoevropské kontrolní akce zaměřené na téměř 500 e-shopů s prodejem oděvů a obuvi, nábytku,výrobků pro domácnost a elektrických spotřebičů. Tuto kontrolní akci provedly orgány pro ochranu spotřebitele 27 zemí za koordinace Komise. Ze zjištění vyplývá, že dvě třetiny prověřovaných internetových stránek nejsou v souladu se základními právy spotřebitelů v EU.

Didier Reynders, komisař pro spravedlnost, uvedl: „Ve dvou ze tří internetových obchodů nejsou evropští spotřebitelé řádně informováni o svých právech týkajících se on-line dodávek. To je nepřijatelné. Práva EU, jako je právo vrátit zboží do 14 dnů, posilují důvěru spotřebitelů na internetu. Tato práva by neměla utopena v podmínkách psaných miniaturním písmem.“

Směrnice EU o právech spotřebitelů zajišťuje, že při nákupu online má každý spotřebitel právo na jasné, správné a srozumitelné informace o podmínkách dodání, o právech na odstoupení od smlouvy a o právní záruce v případě, že je výrobek vadný. 

Některé z hlavních výsledků, k nimž se při prověřování dospělo:

  • Více než čtvrtina kontrolovaných internetových stránek neinformovala spotřebitele o způsobu odstoupení od smlouvy. Tato informace musí být uvedena jasným a srozumitelným způsobem a musí být upřesněno, že má spotřebitel do 14 dnů od obdržení zboží právo odstoupit od smlouvy bez nutnosti odůvodnění. 
  • Téměř polovina kontrolovaných internetových stránek jasně neuváděla, že lhůta pro vrácení zboží je 14 dnů od okamžiku, kdy zákazník oznámil obchodníkovi svůj záměr odstoupit od smlouvy. 
  • Více než jedna pětina kontrolovaných internetových stránek nejprve zobrazovala neúplnou cenu, která nezahrnovala poplatek za dodání, poštovní doručení či jiné možné dodatečné poplatky nebo informace o možnosti takových poplatků. 
  • Více než třetina kontrolovaných internetových stránek neinformovala spotřebitele o minimální dvouleté zákonné záruce opravy, výměny nebo proplacení zboží v případě, že bylo v okamžiku dodání vadné (a to i v případě, že se tato vada zjistí později). 
  • Ačkoli právo EU obchodníkům ukládá, že internetové stránky musí obsahovat snadno přístupný odkaz na platformu pro řešení sporů on-line, a informovat tak spotřebitele o jejich možnostech v případě sporu, téměř 45 % všech internetových stránek, jež byly podrobeny kontrole, takový odkaz neobsahovalo. 
  • Jedna pětina kontrolovaných internetových stránek nebyla v souladu s nařízením o zeměpisném blokování, které spotřebitelům umožňuje nakupovat na internetových stránkách, jež nenabízejí možnost dodání do země jejich bydliště, a to za předpokladu, že lze zboží doručit na adresu v zemi, kam obchodník doručení nabízí, tj. dle zásady „nakupovat jako místní “.

Následně vnitrostátní orgány provedou důkladné šetření výše uvedených nesrovnalostí a obchodníci budou následně požádáni, aby své internetové stránky opravili. Orgány pro ochranu spotřebitele zajistí, aby obchodníci předpisy plně dodržovali, a to i pomocí vnitrostátních donucovacích postupů, bude-li to nutné.

 

Souvislosti

Spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele je síť orgánů odpovědných za prosazování právních předpisů EU na ochranu spotřebitele s cílem chránit zájmy spotřebitelů ve všech zemích EU a také na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku. V zájmu řešení přeshraničních otázek jsou činnosti těchto orgánů koordinovány na úrovni EU.

Od 17. ledna 2020 se uplatňuje nové nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, které orgánům pro ochranu spotřebitele zajišťuje větší pravomoci a zlepšuje způsob, jakým mohou Evropská komise a orgány členských států spolupracovat při potírání nekalých praktik využívaných na úkor spotřebitelů.

Celounijní kontroly jsou každoročně prováděny sítí orgánů pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele na základě společného dotazníku vypracovaného Evropskou komisí. Oblast šetření odpovídá nejčastějším tématům stížností spotřebitelů. Cílem je zaměřit se na co nejvíce internetových obchodů, tedy pokrýt velkou část kontrolovaného trhu.

Bližší informace

Společné kontrolní akce – kontroly na internetových stránkách

Nařízení o ochraně spotřebitele – informativní přehled

Práva spotřebitelů při nákupech

Zdroj a grafy

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_156

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV