TZ EK: Koronavirus: Výzva Komise k zajištění dodávek osobních ochranných prostředků v Evropské unii slaví úspěchy

Publikováno: 25. 3. 2020

24. březen, Brusel - Společné zadávání veřejných zakázek na osobní ochranné prostředky, které zahájila Evropská komise za účelem řešení krize způsobené koronavirem, se ukázalo jako úspěšné.

Výrobci předložili nabídky pokrývající a v některých případech dokonce přesahující množství požadovaná členskými státy, které se zadávání zakázek účastní, a to pro každou požadovanou položku. Společné zadávání zakázek se vztahuje na masky typu 2 a 3, rukavice, ochranné brýle, ochranné štíty, chirurgické masky a kombinézy.

Díky tomu budou mít nemocnice, zdravotničtí pracovníci, pečovatelské domy a příslušné osoby nezbytné prostředky k ochraně před virem a k omezení jeho šíření.

Prostředky by měly být k dispozici dva týdny* poté, co členské státy podepíší smlouvy s uchazeči, což by měly učinit velmi rychle.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Na celém světě v tuto chvíli zoufale chybí ochranné oděvy a zdravotnické prostředky. Je proto úspěch, že se díky společné evropské iniciativě pro zadávání veřejných zakázek podařilo zajistit na světovém trhu konkrétní nabídky značného rozsahu v maximálně krátkém časovém horizontu. Tak vypadá solidarita EU v akci. Ukazuje, že členství v Unii se vyplácí. Tento materiál by měl brzy přinést výraznou pomoc v Itálii, Španělsku a v dalších 23 členských státech. Nyní jsou na řadě členské státy, aby urychleně podepsaly nezbytné smlouvy.

Komisařka Kyriakidesová, odpovědná za oblast zdraví a bezpečnost potravin, uvedla: „Mám radost, že EU v rámci společného zadávání veřejných zakázek dosáhla tak dobrých výsledků. Naší prioritou je zajistit, aby naši zdravotníci, kteří nepřetržitě chrání a zachraňují životy, měli k dispozici nezbytné ochranné prostředky. Nabídky, které jsme obdrželi, reagují kladně na žádosti členských států týkající se záchranných prostředků, jako jsou masky, rukavice a kombinézy. Tento základní materiál bude brzy dodán těm, kdo jej potřebují. Společnými silami v tomto boji zvítězíme.“

Komisař Breton, odpovědný za vnitřní trh a průmysl, uvedl: „Toto společné zadávání veřejných zakázek ukazuje sílu koordinované spolupráce. Umožňuje členským státům spojit síly při nákupu zdravotnických potřeb. Současně nadále spolupracujeme s průmyslem na zvýšení výroby a aktivaci alternativních způsobů výroby potřebných prostředků. Komise bude toto kolektivní úsilí průmyslu i nadále podporovat a spolupracovat s členskými státy tak, aby se materiál dostal k těm, kdo jej nejvíce potřebují.

Společného zadávání veřejných zakázek se účastní 25 členských států. Nabídky se vyhodnocují a očekává se, že v následujících dnech budou podepsány smlouvy.

Společné zadávání veřejných zakázek je pro členské státy efektivním způsobem, jak nakupovat zboží na trzích, a to za koordinace Evropské komise.

Zadávání zakázek na většinu dotčených prostředků bylo zahájeno teprve před týdnem, dne 17. března, zatímco výzva k zadávání veřejných zakázek na masky byla zahájena již dne 28. února.

* V závislosti na nabídkách, výrobní kapacitě a potřebných dodacích lhůtách, jakož i na specifických smluvních podmínkách zakázky.

 

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_523

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV