TZ EK: Komise zaregistrovala iniciativu „Povinné označování potravin jako nevegetariánské, vegetariánské a veganské“

Publikováno: 8. 11. 2018

Brusel 7. listopadu 2018 - Evropská komise se dnes rozhodla zaregistrovat evropskou občanskou iniciativu s názvem „Povinné označování potravin jako nevegetariánské, vegetariánské a veganské“.

V této iniciativě se uvádí: „Vegetariáni a vegani po celé EU mají problémy s identifikací vhodných potravin. U každého potravinového výrobku musíme podrobně zkoumat jeho složení, abychom zjistili, zda je vhodné ho koupit. Zároveň je třeba mít téměř odbornou znalost nejednoznačných složek, které mohou být jak rostlinného, tak živočišného původu.“ Organizátoři vyzývají Evropskou komisi, aby u všech potravinářských výrobků navrhla povinná grafická označení, jež by uváděla, zda se jedná o vegetariánské, vegetariánské nebo veganské výrobky.

Skutečnost, že se Komise rozhodla iniciativu zaregistrovat, znamená pouze to, že je z právního hlediska v pořádku. V této fázi ještě neprovedla analýzu podstaty návrhu.

K registraci této iniciativy dojde 12. listopadu 2018, kdy začne běžet roční lhůta, během níž budou organizátoři sbírat podpisy na její podporu. Pokud tato iniciativa během jednoho roku získá jeden milion prohlášení o podpoře z alespoň sedmi členských států, bude na ni muset Komise během tří měsíců reagovat a rozhodnout, zda žádosti vyhoví, či nikoli. V obou případech však musí své rozhodnutí odůvodnit.

Souvislosti

Evropská občanská iniciativa byla zavedena na základě Lisabonské smlouvy. V dubnu 2012, kdy vstoupilo v platnost nařízení o evropské občanské iniciativě, jímž se provádějí příslušná ustanovení Smlouvy, pak občanům dala do ruky nástroj, kterým mohou ovlivňovat program Unie. V roce 2017 Evropská komise předložila v rámci projevu předsedy Junckera o stavu Unie návrhy reformy evropské občanské iniciativy za účelem jejího zjednodušení.

Jakmile je iniciativa formálně zaregistrována, může jeden milion občanů EU z alespoň jedné čtvrtiny členských zemí vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla právní předpisy v oblastech, které jsou v její působnosti.

Podle podmínek přípustnosti, které jsou obsaženy v nařízení o evropské občanské iniciativě, nesmí navrhovaná iniciativa zjevně spadat mimo rámec pravomocí Komise předložit návrh právního aktu, nesmí být zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní a nesmí být zjevně v rozporu s hodnotami Unie.

Další informace

Úplné znění navrhované evropské občanské iniciativy (od 12. listopadu 2018)

Další evropské občanské iniciativy, které v současné době shromažďují podpisy

Stránky evropské občanské iniciativy

Nařízení o občanské iniciativě

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard