TZ EK: Komise představuje Evropskou agendu dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost

Publikováno: 1. 7. 2020

1. červenec 2020, Brusel - Komise dnes představuje Evropskou agendu dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost. Agenda vytyčuje ambiciózní kvantitativní cíle na příštích 5 let, pokud jde o prohlubování dovedností (zlepšování stávajících dovedností) a změnu kvalifikace (vzdělávání v nových dovednostech). Agenda obsahuje 12 opatření zaměřených na dovednosti pro pracovní místa, a to pomocí partnerské spolupráce s členskými státy, podniky a sociálními partnery v kontextu změn, zajišťování podmínek k tomu, aby se lidé mohli zapojovat do celoživotního učení, a využití rozpočtu EU jako katalyzátoru pro uvolnění veřejných a soukromých investic do dovedností.

Cílem je zajistit, aby se právo na odbornou přípravu a celoživotní učení, zakotvené v evropském pilíři sociálních práv, stalo realitou v celé Evropě – od měst až po odlehlé a venkovské oblasti – a mohlo tak přinést prospěch všem. Komise staví dovednosti do středu politického programu EU a v zájmu udržitelného oživení po koronavirové pandemii pomáhá nasměrovat investice do lidí a jejich dovedností. Podniky potřebují pracovníky, kteří mají dovednosti nezbytné pro zvládnutí zelené a digitální transformace, a lidé potřebují možnost získat takové vzdělání a odbornou přípravu, aby se jim v životě dařilo dobře.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života, uvedl: „Bezprecedentní krize si žádá bezprecedentní reakci – takovou, která nám poslouží nyní i během mnoha dalších let. Evropská komise dnes vyzývá členské státy EU, aby investovaly do dovedností. Miliardové finanční prostředky EU, které byly navrženy v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy, a budoucí dlouhodobý rozpočet EU k tomu poskytují jedinečnou příležitost. Víme již, že dovednosti jsou základem toho, aby lidé i celé ekonomiky mohli prosperovat. Teď musíme spojit síly a zahájit revoluci v oblasti dovedností, při níž nikdo nebude opomenut.“

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit k tomu dodal: „Umožnit získávání dovedností patří z našim hlavním reakcím vedoucím k oživení. Abychom se připravili na zelenou a digitální transformaci, je zásadní poskytnout našim pracujícím možnost vytvořit si soubor nezbytných dovedností. Díky agendě budou moci všichni využívat nových příležitostí na rychle se měnícím pracovním trhu.“

Dovednosti pro pracovní místa v zelené a digitální ekonomice

Zelená a digitální transformace, provázená demografickými trendy, proměňuje způsob, jakým žijeme, pracujeme a komunikujeme. Chceme zajistit, aby lidé disponovali takovými dovednostmi, aby se jim dařilo dobře. Pandemie koronaviru tyto změny urychlila a řadu lidí v Evropě vystavila novým výzvám, pokud jde o jejich povolání. V období po krizi se budou mnozí Evropané muset změnit kvalifikaci na novou oblast dovedností nebo si stávající dovednosti zdokonalit, aby se přizpůsobili změněnému trhu práce. Cílem agendy dovedností je zvýšit relevanci dovedností v EU pro posílení udržitelné konkurenceschopnosti, zajištění sociální spravedlnosti a vybudování naší odolnosti. Navrhuje se 12 opatření:

 1. pakt pro dovednosti,
 2. zlepšení poznatků o dovednostech,
 3. podpora EU pro strategická vnitrostátní opatření k prohlubování dovedností,
 4. návrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost,
 5. zavedení iniciativy „Evropské univerzity“ a prohloubení dovedností vědců,
 6. dovednosti na podporu zelené a digitální transformace,
 7. zvýšení počtu absolventů v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky a podpora podnikatelských a průřezových dovedností,
 8. dovednosti pro život,
 9. iniciativa týkající se individuálních vzdělávacích účtů,
 10. evropský přístup k mikrokreditům,
 11. nová platforma Europass,
 12. zlepšení podpůrného rámce pro uvolnění investic členských států a soukromých investic do oblasti dovedností.

Více podrobností k jednotlivým 12 stěžejním opatřením obsahuje doprovodný dokument „Otázky a odpovědi“.

Prvním realizovaným opatřením agendy dovedností je dnes spuštěná nová platforma Europass. Platforma poskytuje ve 29 jazycích návod, jak napsat životopis, dále individuální návrhy na vhodná pracovní místa a příležitosti k učení a přináší informace o trendech v oblasti dovedností.

Komise dnes rovněž přijímá návrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě, který předložila.

Ambiciózní cíle

V rámci své nové odvážné politiky v oblasti dovedností stanovila Komise na příštích 5 let ambiciózní cíle. Vycházejí ze stávajících ukazatelů, které umožní každoročně monitorovat pokrok prostřednictvím evropského semestru. Protože v této fázi neexistují kvantitativní ukazatele týkající se zelených dovedností, Komise vytvoří nové.

tabulka.png

 

To znamená, že do roku 2025 by se mělo uskutečnit 540 milionů školicích aktivit pro dospělé, z toho 60 milionů pro dospělé s nízkou kvalifikací a 40 milionů pro nezaměstnané. Počet dospělých se základními digitálními dovednostmi by se měl zvýšit na 230 milionů.

Uvolnění investic do dovedností lidí

K provádění opatření a splnění cílů stanovených v agendě dovedností bude EU potřebovat dodatečné veřejné a soukromé investice do dovedností v odhadované výši asi 48 miliard EUR ročně. Návrh Komise týkající se nástroje Next Generation EU poskytuje značné prostředky v rámci významné rozpočtové iniciativy k řešení hospodářských a sociálních důsledků krize.

Prostředky EU se mohou stát katalyzátorem investic do dovedností lidí. V rámci plánu EU na podporu oživení jsou navrženy bezprecedentní finanční zdroje na podporu udržitelného oživení – a investice do dovedností by měly být jádrem tohoto úsilí. K získávání lepších nebo nových dovedností může v období let 2021–2027 pomoci mobilizování nástrojů EU, jako je Evropský sociální fond plus s navrhovaným rozpočtem 86 miliard EUR, Erasmus s navrhovaným rozpočtem 26 miliard EUR a složka programu InvestEU zaměřená na sociální investice a dovednosti s navrhovaným rozpočtem 3,6 miliardy EUR.Nový program Digitální Evropa s navrhovaným rozpočtem 9,2 miliardy EUR bude investovat do rozvoje pokročilých digitálních dovedností pro ovládání technologií. Bohaté příležitosti k finanční podpoře iniciativ v oblasti prohlubování dovedností a změn kvalifikace poskytne členským státům také facilita na podporu oživení a odolnosti, jež umožní provést vhodné reformy, dotovaná 560 miliardami EUR ve formě grantů a úvěrů.

Souvislosti

Přechod na oběhové, digitalizované a nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje by do roku 2030 mohl vytvořit více než 1 milion pracovních míst. Díky umělé inteligenci a robotice vznikne v příštích 5 letech na celém světě téměř 60 milionů nových pracovních míst. Jiná pracovní místa se mohou změnit či dokonce vymizet. Pandemie koronaviru zesílila trendy v oblasti dovedností na trhu práce a zrychlila jak potřebu změn, tak možnosti ke změnám. Celoživotní učení se vzhledem k rychle se měnícímu trhu práce a společnosti musí stát skutečností.

Dnešní iniciativy vycházejí z evropského pilíře sociálních práv, který vyhlásily orgány EU a vedoucí představitelé v listopadu 2017, a ze sdělení o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci zveřejněného v lednu 2020.

Bližší informace

Otázky a odpovědi k Evropské agendě dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost

Informativní přehled: Evropská agenda dovedností

Sdělení: Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost

Návrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě předložený Komisí

Informativní přehled o odborném vzdělávání a přípravě

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV