TZ EK: Komise představila první úvahy o budování sociálně silné Evropy pro spravedlivou transformaci

Publikováno: 20. 1. 2020

14. 1. 2020 - Komise dnes představila sdělení o budování sociálně silné Evropy pro spravedlivou transformaci. Ve sdělení vysvětluje, jak bude sociální politika přispívat k řešení výzev a využívání příležitostí dnešní doby, navrhuje opatření na úrovni EU pro nadcházející měsíce a snaží se získat zpětnou vazbu k dalším krokům na všech úrovních v oblasti zaměstnanosti a sociálních práv. Komise již dnes zahájila první fázi konzultací se sociálními partnery – podniky a odbory – o otázce spravedlivých minimálních mezd pro pracovníky v EU.

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis k tomu řekl: „Evropa prochází zásadními změnami. Probíhá ekologická a digitální transformace a obyvatelstvo stárne. Komise však chce zajistit, aby byli i nadále středem pozornosti lidé a aby hospodářství pracovalo v jejich prospěch. Nástroj k tomu již máme – evropský pilíř sociálních práv. Nyní chceme zajistit, aby se EU a její členské státy, ale také ostatní zúčastněné strany zavázaly k jeho využívání.

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit k tomu dodal: „Pracovní život milionů Evropanů se v nadcházejících letech změní. Musíme přijmout opatření, díky nimž se pracujícím povede dobře i v budoucnu. Evropské inovativní a inkluzivní sociálně tržní hospodářství tu musí být pro občany a poskytovat jim kvalitní pracovní místa a odpovídající mzdu. Žádný členský stát, žádný region, nikdo nesmí zůstat opomenut. Musíme i nadále usilovat o dosažení nejvyšších standardů na trzích práce, tak aby všichni Evropané mohli žít důstojně a naplňovat své ambice.

Evropa je dnes jedinečným místem, kde jsou prosperita, spravedlnost a udržitelná budoucnost stejně důležitými cíli. V Evropě máme jednu z nejvyšších životních úrovní, jedny z nejlepších pracovních podmínek a jeden z nejúčinnějších systémů sociální ochrany na světě.Evropany však čeká řada změn, jako je přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství, digitalizace a demografické změny. Tyto změny budou představovat pro pracovní sílu nové výzvy i příležitosti. Zelená dohoda pro Evropu – naše nová strategie pro růst – musí zajistit, aby byla Evropa nadále domovem nejvyspělejších systémů sociálního zabezpečení na světě a dynamickým centrem inovací a konkurenceschopných podniků.

Dnešní sdělení vychází z evropského pilíře sociálních práv, který vyhlásily instituce a vedoucí představitelé EU v listopadu 2017. Komise žádá všechny země, regiony a partnery v EU, aby vyjádřili své názory na to, jak dále postupovat, a své plány, jak budou plnit cíle pilíře. To pomůže při přípravě akčního plánu v roce 2021, který bude zohledňovat všechny příspěvky a bude předložen ke schválení na nejvyšší politické úrovni.

Komise sama dnes představila plánované iniciativy, které k naplňování zásad pilíře EU povedou. Mezi hlavní kroky pro rok 2020 patří:

 • Spravedlivé minimální mzdy pro pracovníky v EU
 • Evropská strategie pro rovnost žen a mužů a závazná opatření týkající se transparentnosti odměňování
 • Aktualizace Agendy dovedností pro Evropu
 • Aktualizace záruk pro mladé lidi
 • Summit o práci prostřednictvím platforem
 • Zelená kniha o stárnutí
 • Strategie pro osoby se zdravotním postižením
 • Demografická zpráva
 • Evropský systém zajištění podpory v nezaměstnanosti

Tato opatření vycházejí z toho, co již EU vykonala od vyhlášení pilíře v roce 2017. Opatření na úrovni EU však nestačí. Klíč k úspěchu mají v rukou vnitrostátní, regionální a místní úřady a také sociální partneři a příslušné zúčastněné strany na všech úrovních. Všichni Evropané by měli mít stejnou možnost prosperovat – musíme zachovat, přizpůsobit a zdokonalit to, co vybudovali naši rodiče a prarodiče.

Konzultace o spravedlivých minimálních mzdách

Počet lidí zaměstnaných v EU je rekordně vysoký. Mnoho pracujících však stále stěží vychází s penězi. Předsedkyně von der Leyenová vyjádřila své přání, aby každý pracující člověk v Unii dostával spravedlivou minimální mzdu, která mu umožní důstojně žít bez ohledu na to, kde pracuje.

Komise dnes zahájila první fázi konzultací se sociálními partnery – podniky a odbory – o otázce spravedlivé minimální mzdy pro pracovníky v EU. Komise je připravena naslouchat: chceme vědět, zda se sociální partneři domnívají, že je třeba přijmout opatření na úrovni EU, a pokud ano, zda si ho přejí vyjednat sami.

Nebude stanovena žádná jednotná minimální mzda. Každý potenciální návrh bude odrážet vnitrostátní tradice, ať už kolektivní smlouvy, nebo právní předpisy. Některé země již zavedly výborné systémy. Komise by ráda zajistila, aby byly všechny systémy přiměřené, měly dostatečné pokrytí, zahrnovaly podrobné konzultace se sociálními partnery a obsahovaly vhodný aktualizační mechanismus.

Souvislosti

Sociální spravedlnost je základem evropského sociálně tržního hospodářství a naší Unie. Vychází z toho, že sociální spravedlnost a prosperita jsou základními kameny pro vytváření odolné společnosti s nejvyššími standardy blahobytu na světě.

Nyní přichází zlomový okamžik. Změna klimatu a zhoršování stavu životního prostředí nás donutí k tomu, abychom upravili naše hospodářství, náš průmysl, náš způsob cestování a práce, ale i zboží, které nakupujeme, a potraviny, které jíme. Očekává se, že díky umělé inteligenci a robotice vznikne v příštích pěti letech na celém světě téměř 60 milionů nových pracovních míst, zatímco mnoho pracovních míst se změní, nebo dokonce zmizí. Demografie Evropy se mění; díky pokroku v lékařství a veřejné zdravotní péči dnes žijeme déle a zdravěji.

Tyto změny, příležitosti a výzvy se dotýkají všech zemí a všech Evropanů. Je rozumné jim čelit společně a zpříma. Prostřednictvím evropského pilíře sociálních práv chceme tyto zásadní ambice naplnit. Pilíř tvoří dvacet zásad a práv, které jsou nezbytné pro spravedlivé a dobře fungující trhy práce a systémy sociálního zabezpečení v Evropě 21. století.

Další informace

Otázky a odpovědi: sociálně silná Evropa pro spravedlivou transformaci

Informativní přehled: sociálně silná Evropa pro spravedlivou transformaci

Sdělení: sociálně silná Evropa pro spravedlivou transformaci

První fáze konzultace se sociálními partnery o spravedlivých minimálních mzdách v EU

Internetová stránka pro zpětnou vazbu zúčastněných stran k využívání pilíře

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV