TZ EK: Jednotný digitální trh – Evropa vybrala 8 lokalit pro umístění superpočítačů světové úrovně - na web

Publikováno: 11. 6. 2019

Lucemburk 7. června 2019 - 8 evropských lokalit získá prvních 8 evropských vysoce výkonných počítačů. Tato superpočítačová střediska budou podporovat evropské výzkumné pracovníky, podniky i průmysl ve vývoji nových aplikací v celé řadě oblastí, jako jsou například léčiva či nové materiály, které lze použít při omezování dopadu klimatických změn.

Evropská unie se snaží vytvořit z Evropy celosvětově významný region se superpočítačovou kapacitou. V rámci tohoto úsilí oznámil Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC) své rozhodnutí ohledně výběru 8 středisek v 8 členských zemích EU, kde budou nové, vysoce výkonné počítače umístěny. Jedná se o tyto lokality: Barcelona (Španělsko), Bissen (Lucembursko), Boloňa (Itálie), Kajaani (Finsko), Maribor (Slovinsko), Minho (Portugalsko), Ostrava (Česko) a Sofie (Bulharsko). Střediska se nyní pomocí superpočítačů zaměří na podporu vývoje hlavních aplikací v oblastech, jako je personalizovaná medicína, nová léčiva a materiály, bioinženýrství, předpovědi počasí a změna klimatu. Do společného podniku je zapojeno 28 členských zemí, přičemž 19 z nich bude součástí konsorcií provozujících superpočítačová střediska. Celkový rozpočet pro střediska, který obsahuje i prostředky EU, činí 840 milionů EUR. Přesná ujednání ohledně financování nových superpočítačů budou uvedena v dohodách o hostingu, jejichž podepsání proběhne v nejbližší budoucnosti.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl: „Tato střediska nabídnou našim výzkumným pracovníkům přístup ke špičkovým superpočítačům světové úrovně, jež představují strategický zdroj pro budoucnost evropského průmyslu. Díky nim bude možné zpracovávat údaje v rámci EU, nikoli v superpočítačových střediscích mimo její území. Pro Evropu to znamená zásadní krok k dosažení nové úrovně výpočetní kapacity. Pomůže nám to výrazněji pokročit v rozvoji technologií zaměřených na budoucnost, jako je internet věcí, umělá inteligence, robotika a analýza dat.

Komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger k tomu dodal: „Tato iniciativa jasně ukazuje, jak lze společnou investicí EU a členských zemí v zájmu společného cíle přispět k tomu, aby Evropa stanula na špici sektoru pokročilých technologií. To přinese výhody nejen podnikům, ale i všem evropským občanům. Nyní se naše pozornost zaměřuje na další dlouhodobý rozpočet EU a na náš program Digitální Evropa, jejichž prostřednictvím jsme navrhli, aby se významný objem prostředků investoval do zavedení špičkové superpočítačové a datové infrastruktury.

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová prohlásila: „Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku je skvělým příkladem toho, že jsou evropské země schopny spolupracovat v zájmu inovací a zvýšení konkurenceschopnosti Evropy na celosvětové scéně v těchto vysoce strategických technologiích. Jsem přesvědčena, že nové superpočítače umístěné v těchto lokalitách napomohou posílit konkurenceschopnost Evropy v digitální oblasti. Dokázali jsme, jakou sílu má náš společný evropský postup, který nyní přinese konkrétní výhody našim občanům a pomůže evropským malým a středním podnikům.“

V dnešním světě má disponibilita vysoce výkonné výpočetní technologie zásadní význam pro růst a tvorbu pracovních míst, jakož i pro strategickou autonomii a inovace v kterémkoli odvětví. Využití superpočítačů je velmi široké. Mohou například generovat prognózy vývoje místních či regionálních meteorologických vzorců a předpovídat rozsah a směr bouří či povodní. Díky tomu je možné aktivovat systémy včasného varování a na případné extrémní povětrnostní podmínky tak zavčas upozornit. Superpočítače je rovněž možné využít při vývoji nových léčiv, tedy při výpočtu komplikovaných fyzikálních rovnic, které modelují molekulární procesy a interakce nového léku s lidskou tkání. Výhod superpočítačů využívá i automobilový a letecký průmysl: provádí s jejich pomocí složité simulace a testy letadel a aut i jejich jednotlivých komponentů. Bez superpočítačů se neobejdou ani rozsáhlé simulace a analýzy dat, které jsou naprosto nezbytné pro vývoj umělé inteligence a posílení kapacit Evropy v kyberbezpečnosti a technologii blockchain.

Další kroky

Společný podnik plánuje spolu s vybranými centry získat 8 superpočítačů: 3 prekurzory systémů s exa-kapacitou (schopné provádět více než 150 petaFLOPS, tj. 150 biliard výpočetních operací za vteřinu), které budou patřit k 5 světově nejlepším zařízením, a dále 5 superpočítačů s peta-kapacitou (schopných výpočtu minimálně 4 petaFLOPS, tj. 4 biliard operací za vteřinu).

Prekurzory systémů s exa-kapacitou by měly poskytnout 4-5krát více výpočetní kapacity než stávající superpočítačové systémy Partnerství pro vyspělou výpočetní techniku v Evropě (zkratka PRACE). Spolu se systémy s peta-kapacitou tak zdvojnásobí superpočítačové zdroje pro použití na evropské úrovni, což znamená, že k nim bude mít přístup mnohem více uživatelů.

Dohody s vybranými středisky a jejich konsorcii podepíše společný podnik v příštích několika měsících. Budou obsahovat způsob, jakým bude fungovat postup zadávání veřejných zakázek k získání superpočítačů, jakož i příslušné rozpočtové závazky Komise a členských zemí. Superpočítače by tak mohly začít fungovat během druhé poloviny roku 2020, kdy budou k dispozici evropským uživatelům z akademické obce, průmyslu i veřejného sektoru. Všechny nové superpočítače budou napojeny na vysokorychlostní panevropskou síť GEANT, jak je tomu i v případě stávajících superpočítačů, které jsou součástí sítě PRACE.

V příštích několika dnech se pracovníci Komise sejdou se zástupci vlád členských zemí a zúčastněných superpočítačových středisek, aby jim představili hlavní milníky evropského superpočítačového sektoru.

Souvislosti

Společný podnik EuroHPC vznikl v listopadu 2018 na návrh Komise, který podpořila Rada. Jeho úkolem je zajistit, aby byla EU do roku 2020 vybavena superpočítačovou infrastrukturou světové úrovně.

V únoru 2019 vyhlásil společný podnik svou první výzvu k vyjádření zájmu pro výběr lokalit, kde budou do konce roku 2020 první superpočítače umístěny. Dosud byla oznámena dvě výběrová řízení: na lokalitu pro umístění superpočítačů s peta-kapacitou a na lokalitu pro umístění prekurzorů superpočítačů s exa-kapacitou.

Zajištění infrastruktury superpočítačů je jednou z klíčových priorit evropského programu Digitální Evropa, který Komise navrhla v květnu 2018 v souvislosti se stanovením dalšího dlouhodobého rozpočtu EU. Navrhovaný rozpočet na financování superpočítačové kapacity v Evropě v období 2021–2027 činí 2,7 miliardy EUR. Tyto prostředky umožní společnému podniku podpořit nákup exakapacitních superpočítačů, které jsou schopné realizovat 1018 výpočetních operací za vteřinu, neboli 1000 petaFLOPS. Ty mají být získány do roku 2023. Kromě toho bude díky rozpočtu možné stimulovat vývoj hlavních aplikací, které budou superpočítače využívat, a zároveň rozvoj souvisejících dovedností.

Další informace

Infopřehled: Sjednocení zdrojů v zájmu vytvoření superpočítačové infrastruktury světové úrovně a souvisejícího ekosystému v Evropě

Společný podnik EuroHPC

Tisková zpráva – Rada podpořila plán Komise investovat 1 miliardu EUR do špičkových evropských superpočítačů

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard