TZ EK: Evropská komise již prodala všechny veřejné zásoby sušeného odtučněného mléka

Publikováno: 25. 6. 2019

Brusel 21. června 2019 - Při posledním nabídkovém řízení bylo prodáno zbývajících 162 tun sušeného odtučněného mléka z celkového původního objemu 380 000 tun ve veřejných zásobách. Tím se zcela vyprázdnily všechny zásoby nakoupené a spravované Komisí.

V návaznosti na krizi na trhu s mlékem a mléčnými výrobky, která v letech 2015–2016 způsobila pokles cen a zasáhla tak výrobce v EU, nakoupila Evropská komise v letech 2015 až 2017 prostřednictvím veřejné intervence celkem 380 000 tun sušeného odtučněného mléka. Cílem bylo stabilizovat trh a podpořit příjmy zemědělců.

Na konci roku 2016 začala Komise každý měsíc a později každé dva měsíce pořádat veřejná nabídková řízení, jejichž účelem bylo pozvolna tento produkt prodat a nenarušit při tom fungování trhu.

Komisař odpovědný za oblast zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan uvedl: „Dnešní prodej posledních veřejných zásob sušeného odtučněného mléka uzavírá jednu kapitolu. Odprodej zásob tak, aby to nemělo na cenu sušeného odtučněného mléka vliv, svědčí o trpělivosti Komise a obezřetném řízení celého procesu od roku 2015. Výsledkem opatření Komise jsou vyšší ceny a stabilní trh. Evropská komise opět prokázala, že plní své povinnosti, a že je v době krize vůči evropským zemědělcům solidární a podporuje je. Ukazuje se tím rovněž nezbytnost a účinnost nástrojů společné zemědělské politiky. Správné nástroje sloužily v době významného narušení trhu jako životně důležitá záchranná síť a jejich řádné a včasné nasazení pomohlo zajistit životaschopnost stovek tisíc evropských producentů mléka a mléčných výrobků.“

Dva a půl roku od prvního veřejného nabídkového řízení jsou veřejné zásoby nyní prázdné a cena mléka výrazně vzrostla z 26 centů za kilogram v létě 2016 na 34 centů na kilogram v květnu 2019.

Všechny podrobnosti nabídkového řízení jsou plně zdokumentovány na portálu Střediska pro sledování trhu s mlékem. Po dnešním prodeji 162 tun již žádné sušené odtučněné mléko z původních 380 000 tun nezbývá a všem 14 členských států, které v zájmu Komise toto sušené mléko skladovaly, se podařilo své zásoby vyprázdnit.

Další informace

Infopřehled „Správa trhu s mlékem a mléčnými výrobky v EU v období 2014–2019“

Přehled zásob a nabídkových řízení

Středisko pro sledování trhu s mlékem

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard