TZ EK: EU zavádí ochranná opatření na dovoz rýže z Kambodže a Myanmaru

Publikováno: 17. 1. 2019

Brusel 16. ledna 2019 - Výsledky šetření potvrdily významné zvýšení dovozu rýže indica z Kambodže a Myanmaru do Evropské unie, jež způsobilo evropským producentům hospodářské škody. Evropská komise se proto dnes rozhodla opětovně zavést dovozní clo, které se bude postupně v průběhu tří let snižovat.

Podle rozhodnutí Komise, jež vyjde v zítřejším Úředním věstníku, Evropská unie ke dni 18. ledna obnoví obvyklé clo na tento výrobek ve výši 175 eur za tunu. V druhém roce se clo sníží na 150 eur za tunu a ve třetím roce pak bude činit 125 eur za tunu.

V rámci šetření zahájeného v březnu 2018 Komise zjistila, že dovoz rýže indica z obou zemí se za posledních pět vegetačních období zvýšil o 89 %. Z šetření rovněž vyplynulo, že ceny rýže byly podstatně nižší než ceny na trhu EU a ža v průběhu daného období klesly. Uvedený prudký nárůst dovozu za nízké ceny způsobil producentům rýže v EU vážné potíže a jejich podíl na trhu v EU se výrazně snížil z 61 % na 29 %.

Kambodža a Myanmar patří mezi státy, na které se vztahuje obchodní režim EU „Vše kromě zbraní“, v jehož rámci se nejméně rozvinutým zemím světa jednostranně uděluje bezcelní a bezkvótový přístup na evropský trh (pro všechny produkty kromě zbraní a střeliva). Jedná se o jeden z pilířů unijního systému všeobecných celních preferencí (GSP) pro snižování cel u zboží dovezeného z rozvojových zemí. Při přijímání dnešního rozhodnutí bylo využito mechanismu ochranných opatření podle nařízení o GSP.

Souvislosti

Původní žádost o ochranná opatření na dovoz rýže podala v únoru 2018 italská vláda, kterou podpořily všechny další členské státy EU, v nichž se pěstuje rýže (Bulharsko, Francie, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko a Španělsko). Komise zahájila formální šetření dne 16. března 2018. Opatření se zavádějí na tři roky.

Rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 17. ledna a vstoupí v platnost následující den.

Další informace

Obchodní vztahy EU s Kambodžou

Obchodní vztahy EU s Myanmarem

Systém všeobecných celních preferencí

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard