TZ EK: EU zahajuje nový pilotní projekt v hodnotě 50 milionů eur, zaměřený na rozvoj dovedností a vzdělání v celé Evropě

Publikováno: 23. 4. 2020

Evropský investiční fond (EIF) a Evropská komise spouštějí nový záruční mechanismus, jehož účelem je usnadnit přístup k financování jednotlivcům a organizacím, které chtějí investovat do dovedností a vzdělávání. Pilotní projekt v hodnotě 50 milionů eur je určen na financování studentů, vzdělávání dospělých a podniků investujících do prohlubování dovedností svých zaměstnanců a organizací zajišťujících vzdělávání a odbornou přípravu.

Pilotní záruka pro dovednosti a vzdělávání je nová iniciativa pro financování dluhu, jež by měla stimulovat investice do vzdělávání, odborné přípravy a dovedností. Měla by částečně přispět k tomu, aby se zvýšila zaměstnanost, a je součástí reakce na měnící se potřeby evropské ekonomiky. Tato iniciativa je důležitá zejména v obtížné situaci, v níž se evropští občané kvůli současné koronavirové pandemie ocitli. Pilotní projekt podpoří během krize i po ní společnosti a studenty. Díky tomu se bude Evropa moci rozvíjet, zůstat vedoucím hráčem globálního technologického rozvoje, podpořit svou ekonomiku a urychlit hospodářské oživení.

Místopředseda pro ochranu evropského způsobu života Margaritas Schinas, uvedl: „Záruka pro dovednosti a vzdělávání může ve své pilotní fázi mobilizovat investice do rozvoje dovedností a vzdělávání ve výši 200 milionů eur. To z ní činí odrazový můstek ke zvýšení odolnosti a inkluzivity společností a ekonomik, což EU pomůže zotavit se z následků pandemie COVID-19. Má potenciál potřebným způsobem podpořit rozvoj vzdělávacích příležitostí a dovedností v některých z nejdůležitějších odvětví, jako jsou zdravotnictví, vzdělávání, bezpečnost a digitální a zelená ekonomika. Díky tomu, že poskytne peníze společnostem, vzdělávacím organizacím a lidem, kteří se chtějí dále vzdělávat, pomůže širokému spektru příjemců.

Generální ředitel EIF Alain Godard doplnil: „Investice do dovedností zvyšují růst, konkurenceschopnost a přispívají k sociální konvergenci. Dnes spuštěná pilotní záruka pro dovednosti a vzdělávání nabízí studentům a podnikům nové možnosti podpory růstu a současně řeší problémy spojené s digitální transformací a přechodu na bezuhlíkové hospodářství.­­ Zlepšením přístupu je vzdělání a odborné přípravě pomůžeme zlepšit přizpůsobivost pracovní síly na stále se měnící prostředí, což je nyní, v časech krize, ještě podstatnější než kdy jindy.

V pilotní fázi bude v rámci záruky pro dovednosti a vzdělávání poskytnuta záruka EU ve výši 50 milionů eur, financovaná z Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), což přispěje k financování půjček na projekty v oblasti zlepšování dovedností a vzdělávání v celé Evropě. Cílem je mobilizovat financování v celkové výši 200 milionů eur. Finanční instituce nebo poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy se mohou přihlásit jako finanční zprostředkovatelé a zapojit se do projektu prostřednictvím otevřené výzvy k vyjádření zájmu. Výběr finančních zprostředkovatelů provádí EIF.

EIF poskytne vybraným finančním zprostředkovatelům bezplatnou záruku na první ztrátu do určité výše (nebo protizáruku). Díky tomu vzniknou nová portfolia dluhového financování pro studenty a podniky. Způsobilí studenti a podniky získají prostřednictvím vybraných finančních zprostředkovatelů, jako jsou finanční instituce, univerzity a střediska odborné přípravy, přístup k různým typům financování (např. půjčky, odklad plateb, půjčky vázané na příjem apod.) garantovaným EU. Díky záruce se pak cíloví příjemci dostanou k financování snadněji a za lepších podmínek než doposud.

Pilotní fáze této iniciativy proběhne v roce 2020, přičemž by se po roce 2020 měla stát jedním z hlavních evropských finančních nástrojů v příštím víceletém finančním rámci EU (2021–2027). V rámci propagace pilotní fáze poskytne podporu v oblasti budování kapacit také Evropské centrum pro investiční poradenství.

Souvislosti

Cílem pilotní záruky pro dovednosti a vzdělávání je podpora těchto příjemců:

Jednotlivci (studenti a posluchači), kteří chtějí pokračovat ve studiu a zlepšování svých dovedností prostřednictvím vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy, celoživotního učení a dalších forem vzdělávání, včetně digitálních. Pilotní záruka pro dovednosti a vzdělávání podpoří také mobilitu studentů a posluchačů, kteří se účastní vzdělávacího programu v jiném členském státě, než ve kterém mají trvalý pobyt.

Evropské podniky, které investují do zlepšování souboru dovedností a využívání dovedností svých zaměstnanců, a podílejí se tak na transformaci dovedností nebo ji usnadňují. To přispívá ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a produktivity a zachování pracovních míst.

Evropské organizace, které jsou aktivní v oblasti rozvoje dovedností, odborného vzdělávání, vzdělávání a sociálního začlenění, případně vyvíjejí projekty v oblasti vzdělávání. Jejich cílem je významně zlepšit prostředí nabídky vzdělávání, služeb souvisejících s odbornou přípravou a dovednostmi, včetně jejich digitálních forem. Do této kategorie spadají také mateřské školy, jesle, zařízení předškolní péče a podobné organizace.

Další informace:

Výzva EIF k vyjádření zájmu

Internetové stránky Evropského fondu pro strategické investice

Internetové stránky věnované reakci EU na koronavirus

Evropské centrum pro investiční poradenství

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard