TZ EK: EU v čele celosvětového obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky

Publikováno: 9. 9. 2019

Brusel 5. září 2019 - Ve zprávě, která dnes byla zveřejněna, potvrdila EU pro další rok své postavení největšího světového vývozce zemědělských a potravinářských výrobků. Vyvezla v minulém roce zboží v hodnotě 138 miliard eur.

Z celkového objemu zboží, které bylo z EU v roce 2018 vyvezeno, představují zemědělské produkty pevný 7% podíl. Zaujímají čtvrté místo hned po strojírenských výrobcích, dalším průmyslovém zboží a chemických látkách. Zemědělství a jednotlivá potravinářská odvětví a související služby zajišťují v EU celkem téměř 44 milionů pracovních míst. Potravinářská výroba a zpracovatelský řetězec vytvářejí v EU 7,5 % všech pracovních míst a 3,7 % celkové přidané hodnoty.

Phil Hogan, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, uvedl: „K úspěchu EU v oblasti obchodu se zemědělskými výrobky přispěla rozhodujícím způsobem společná zemědělská politika, která se stále více orientuje na trh. Dobrá pověst EU, pokud jde o zajištění bezpečných, udržitelně vyráběných, výživných a kvalitních výrobků, na globálním trhu vítězí. Komise je zde, aby pomáhala výrobcům plně využívat příležitostí na celém světě, a vždy dbá na to, aby našim citlivějším odvětvím byly poskytovány dostatečné záruky.

Pěti nejdůležitějšími zeměmi, kam se z EU vyváží 40 % zemědělských a potravinářských výrobků, jsou i nadále Spojené státy, Čína, Švýcarsko, Japonsko a Rusko. Kromě jednání o obchodních dohodách, které nabízejí zemědělcům EU další příležitosti, pomáhá Evropská komise svojí propagační činností vývozcům z EU, aby se dostali na nové trhy a mohli využívat obchodní možnosti, a to i prostřednictvím obchodních návštěv na vysoké úrovni vedených komisařem Hoganem. V letech 2018 a 2019 podnikl komisař Phil Hogan v doprovodu evropských výrobců cesty do Číny, Japonska a Spojených arabských emirátů.

Košíku vyvážených produktů dominují nadále víno a vermut, na druhém místě následují destiláty a likéry. Za ně se řadí kojenecká výživa a různé potravinářské přípravky, čokoláda, těstoviny a jemné pečivo.

Pokud jde o dovoz, zpráva uvádí, že se EU díky dovozu v hodnotě 116 miliard eur stala druhým největším dovozcem zemědělských a potravinářských výrobků. Obchodní bilance EU v tomto odvětví tak dosahuje pozitivní čisté hodnoty 22 miliard eur.

EU dováží především tři druhy produktů: produkty, které se v EU nepěstují, nebo se pěstují jen v malé míře, jako jsou např. tropické ovoce, káva a čerstvé nebo sušené ovoce (v roce 2018 představovaly tyto produkty 23,4 % dovozu), produkty, které jsou určeny ke krmení zvířat (včetně sójových pokrutin a sójových bobů – dohromady 10,8 % dovozu), a produkty používané jako přísady při dalším zpracování (např. palmový olej).

Dovoz z USA rostl v roce 2018 nejrychleji – nárůst o 10 % činí z této země hlavního dodavatele zemědělských a potravinářských produktů do EU.

Úplná zpráva obsahuje rovněž přehled obchodních výsledků klíčových partnerů EU (USA, Číny, Brazílie, Japonska, Ruska) a jejich obchodních toků s EU a kromě jiného také kapitolu s údaji o obchodu a spolupráci s nejméně rozvinutými zeměmi.

Další informace

Sledování obchodní politiky v oblasti zemědělských výrobků

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard